Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Historie školy

Nahoru

Historie školy


1909 Vznik Polského reálného gymnázia Julia Słowackého v Orlové - Obrokách.
1938 Otevření druhé vzdělávací instituce ve Státním reálném gymnáziu v Českém Těšíně, výuka probíhala spolu s českými studenty.
1939 - 1945 V době 2. světové války je v polských školách zastaveno vyučování.
1945
V tomto roce je obnovena polská vzdělávací činnost ve třídách Českého gymnázia na ulici Frýdecká v Českém Těšíně. Ministerstvo školství Československé republiky povoluje otevření Polského reálného gymnázia v Orlové - Obrokách.
1949 Ministerstvo školství ustanovuje samostatné polské reálné gymnázium v Českém Těšíně s oficiálním názvem Reálné gymnázium s polským vyučovacím jazykem. Gymnázium využívá prostory českého gymnázia.
1953 Polské třídy gymnázia v Českém Těšíně jsou spojeny se základní školou a byly přeneseny do budovy na Havlíčkově ulici.
1962 V tomto roce dochází ke sloučení gymnázia v Orlové - Obrokách s polskou základní školou v Orlové - Lazech, zároveň bylo gymnázium také přesunuto do objektu této základní školy.
1964 Dochází ke spojení obou gymnázií a ředitelem se stává Antonín Zahraj. Gymnázium má tehdy 11 tříd v Českém Těšíně a 8 v Orlové - Lazech.
1991 - 1994 V tomto období probíhá výstavba samostatné budovy gymnázia v Českém Těšíně.
1992 Stěhování gymnázia v Orlové - Lazech do bývalé základní školy v Karviné - Hranicích.
2009 Zánik tříd karvinského gymnázia, vyučuje se pouze v gymnáziu v Českém Těšíně
1. 9. 2014 Zahájení školního roku gymnázia s novým názvem, ale starým patronem - Polské gymnázium Julia Słowackého v Českém Těšíně
 


  Více informací Wikipedia