Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Nahoru

Šablony OP JAK

Název projektu: Vědění povznáší II
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001457
Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2022
Datum ukončení realizace projektu: 31. 8. 2025
Doba trvání projektu: 36 měsíců
Celkové způsobilé výdaje: 1 731 109,00 Kč

Účelem dotace je:
- zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
- zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin