Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Komunikaty

TOP
31. 8. 2020

Zasady higieniczne 2020/2021

Zasady higieny w skrócie
  • Nikt z objawami infekcji dróg oddechowych, które mogłyby wskazywać na zakażenie wirusem COVID19 (gorączka, kaszel, nagła utrata smaku i węchu, inne objawy ostrej infekcji dróg oddechowych) nie powinien przychodzić do szkoły.
  • Nauczyciele zwracają uwagę na regularną wentylację sal lekcyjnych.
  • Po wejściu do budynku szkoły wszyscy uczniowie i inne osoby dezynfekują swoje ręce.
  • W klasopracowniach informatycznych uczniowie stosują dezynfekcję.
  • W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie przy wchodzeniu i opuszczaniu sali będą stosowali dezynfekcję przeciwwirusową.
  • Po skorzystaniu z toalety umyj dokładnie ręce i użyj dezynfekcji.
  • Myj i dezynfekuj ręce przed i po spożyciu posiłku. Postępuj zgodnie z instrukcjami personelu jadalni.
  • Pod koniec lekcji lub odpowiedniego bloku nauki uczniowie wyrzucają śmieci do kosza i opuszczają klasę zgodnie z instrukcjami nauczyciela.
  • W przypadku powikłań zdrowotnych odpowiadających objawom wirusa COVID 19 uczniowie niezwłocznie kontaktują się z najbliższym pracownikiem szkoły i postępują zgodnie z jego instrukcjami.Powyższe instrukcje mogą być modyfikowane lub zmieniane w zależności od instrukcji Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Zdrowia, odpowiedniej stacji higienicznej lub kierownictwa szkoły.

"manuál" - aktualne zalecenia dotyczące szkół

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz

TOP