Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Komunikaty

TOP
6. 5. 2022

Ogłoszenie 2. rundy egzaminów wstępnych

Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, zastoupené Ing. Marií Jarnotovou, ředitelkou školy, vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání   79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté gymnázium.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ ...


Nasi partnerzy

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín
je  příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

 
Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz

datová schránka:4g6jbbj
IČ: 62331493

TOP