Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Aktualności

TOP
9. 12. 2019

Ciekawe spotkanie z pisarką

W ubiegły czwartek nasi drugoklasiści mieli okazję spotkać się ze znaną pisarką Anną Cieplak, animatorką kultury i laureatką wielu prestiżowych nagród literackich. W swoich powieściach porusza między innymi tematy ważne dla współczesnej młodzieży.  Pani Anna interesująco opowiadała o swoich pisarskich doświadczeniach, problemach nękających w dzisiejszych niełatwych czasach najmłodszą generację. Słuchacze ciekawie odpowiadali na zadawane pytania i na pewno wzbogacili wiedzę autorki o najmłodszym pokoleniu mieszkającym na Zaolziu.
Pod koniec spotkania nasza koleżanka Anna Adamczyk z IIIC odebrała nagrodę za recenzję książki Anny Cieplak pt. Ma być czysto. Konkurs na recenzję, podobnie jak spotkanie autorskie, zorganizował Oddział Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie przy ul. Havlíčka.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ ...


Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz

TOP