Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Dokumenty

TOP
PDF
Najważniejsze terminy 2022/2023 - akt. 22.09. 
(75 kb)

PDF
Regulamin szkolny 2022/2023 
(679 kb)

PDF
ŠVP 2022/2023 
(2658 kb)

PDF
Školní akční plán 2019 - 2022 
(1064 kb)

PDF
Rada Szkoły 2021/2022 
(155 kb)

PDF
Ceny za wynajem - ceny nájmů 
(241 kb)

Formularze

Word
Žádost o osvobození od tělesné výchovy 
(110 kb)

Word
Žádost o modifikovaný vzdělávací plán 
(110 kb)

Word
Žádost o uvolnění z vyučování 
(110 kb)

Word
Žádost o individuální vzdělávací plán 
(109 kb)

Word
Oznámení o ukončení vzdělávání 
(109 kb)

Word
Žádost o přestup a změnu oboru 
(110 kb)

Sponsoring - formularze

Word
Darovací smlouva - finance - firmy 
(259 kb)

Word
Darovací smlouva - finance - soukromé osoby 
(259 kb)

Word
Darovací smlouva - věcný dar - firmy 
(261 kb)

Word
Darovací smlouva - věcný dar - soukromé osoby 
(261 kb)

Management energetyczny

PDF
Energetické desatero 
(191 kb)

PDF
Politika energetického managementu 
(189 kb)

Nasi partnerzy

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín
je  příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

 
Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz

datová schránka:4g6jbbj
IČ: 62331493

TOP