Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Nauki społeczne

Zakresy tematyczne - PNS 2020 | Cz 18.7.2019Mgr. 

ZAKRESY TEMATYCZNE DO EGZAMINU MATURALNEGO 
 • Psychologia
 • Psychologia osobowości
 • Podstawowe zjawiska psychiczne
 • Socjologia
 • Grupy społeczne
 • Struktura społeczeństwa, procesy społeczne

 • Teoria państwa
 • Polityka, demokratyczne państwo prawa
 • Prawo i jego rola w państwie
 • Konstytucyjne zasady politycznego ustroju państwa
 • Gałęzie prawa prywatnego
 • Ekonomia, gospodarka rynkowa
 • Pieniądz w gospodarce rynkowej
 • Makroekonomia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Logika
 • Filozofia - podstawowe działy, początki filozofii
 • Starożytna filozofia grecka
 • Chrześcijaństwo, filozofia chrześcijańska
 • Filozofia renesansowa, siedemnastowieczne systemy filozoficzne
 • Filozofia w okresie Oświecenia
 • Rozwój filozofii w XIX i XX wieku
 • Etyka
 • Filozofia i religie Wschodu
 • Religie świata, nowe ruchy religijne, sekty


może Cię zainteresować ...Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz