Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Matematyka

Nahoru
×

Zakresy tematyczne do matury z matematyki  | 01.09.2023

Część państwowa - test dydaktyczny 

zakresy można znaleźć na: maturita.cermat.cz - katalogy požadavků - matematika

(katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky)


Część profilowa - egzamin ustny

 • Potęgi i pierwiastki
 • Wartość bezwzględna
 • Układy równań i nierówności
 • Równania i nierówności kwadratowe
 • Funkcja wykładnicza i równania wykładnicze
 • Funkcja logarytmiczna i równania logarytmiczne
 • Funkcje trygonometryczne i równania trygonometryczne
 • Trójkąt
 • Geometria analityczna na płaszczyźnie
 • Parabola
 • Hiperbola
 • Okrąg
 • Elipsa
 • Kombinatoryka
 • Prawdopodobieństwo
 • Ciągi
 • Szeregi
 • Odwzorowania izometryczne
 • Podobieństwo
 • Trójkąty i czworokąty - konstrukcje
 • Graniastosłup i walec
 • Ostrosłup i stożek
 • Równania z parametrem
 • Substytucja
 • WyrażeniaMoże Cię zainteresować.