„Są cztery rodzaje piękna: to, co sprawiedliwe, odważne, uporządkowane, mądre.” Zenon z Kition
Zasady klasyfikacji – H
Waga ocen:

Sprawdzian z większej części materiału 10
Egzaminowanie ustne  10
Kartkówka z ostatnich lekcji   6
Prezentacja powtórkowa i inne  6

Zasady klasyfikacji

100% - 90%    1
89% - 70%      2
69% - 45%      3
44% -  25%     4
24% - 0%        5 
« wstecz, aktualizacja 30.8.2018, artykuł wyświetlono 4,646×