„Są cztery rodzaje piękna: to, co sprawiedliwe, odważne, uporządkowane, mądre.” Zenon z Kition
Testowanie klas I - Kvalita 2017

Szanowni Państwo,

Urząd Wojewódzki w Ostrawie, nasz podmiot powołujący, w ramach podnoszenia jakości procesu kształcenia, przygotował testowanie uczniów klas pierwszych Kvalita 2017. Testy są przeznaczone dla uczniów, którzy po ukończeniu szkół podstawowych rozpoczęli  naukę w szkołach średnich, kończących wykształcenie średnie  egzaminem maturalnym.

Przygotowanie i ocenę testów zlecił spółce Společnost pro kvalitu školy, z.s..

Uczniowie będą rozwiązywali  testy z języka czeskiego, angielskiego i matematyki. Testy Kvalita będą kontynuowane w klasach trzecich. Po zakończeniu testów w ramach województwa, szkoła, uczeń i rodzic otrzymają szczegółową analizę wyników z komentarzem. Testy przeprowadzane są w formie elektronicznej.

Harmonogram testowania - otwórz

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Z pozdrowieniami

Andrzej Bizoń

Dyrektor szkoły 

« wstecz, aktualizacja 20.9.2017, artykuł wyświetlono 419×