„Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa mi prawda.” Arystoteles
Studia w Polsce

Uwaga kandydaci na studia do Polski

Oddawanie dokumentów

Wszystkie potrzebne dokumenty kandydatów do egzaminów należy przygotować w terminie do 31.03.2017.  

Spotkanie odnośnie kontroli i oddawania dokumentów zaplanowane jest na poniedziałek 03.04. od godziny 13:00 – 15:00 
w siedzibie Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie. Sprawdzone dokumenty przekaże Kongres Polaków w RC wprost placówce dyplomatycznej. Po tym terminie można dokumenty oddawać wprost w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie.

08 marca 2017 - Informacje dla kandydatów na studia w Polsce - kierunki medyczne

„Zasady, tryb i zakres rekrutacji osób polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) z Państw Europy Środkowo-Wschodniej, Gruzji, Kazachstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Zdrowia na rok akademicki 2017/2018” - otwórz   (otrzymaliśmy tylko zeskanowyn dokument)

 

19 stycznia 2017 - Informacje dla kandydatów na studia do Polski

Szanowni Państwo,
Konsulat Generalny RP w Ostrawie przesyła w załączeniu, przekazane z Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie – Zasady, tryb i zakres rekrutacji osób polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) z  państw Europy Środkowo- Wschodniej, Gruzji, Kazachstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu  na kształcenie  w  Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok  akademicki 2017/2018”.

Zasady ubiegania się o stypendium ministra zdrowia na studia na kierunkach medycznych w uczelniach mu podległych zostaną przekazane w późniejszym terminie.

 Egzamin dla kandydatów na studia w uczelniach podległych MNiSW, jak i MZ i MKiDN, zostanie przeprowadzona w dniach 27 – 28 kwietnia 2017 r. w Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie.

 Z poważaniem,

 Janusz Bilski

Konsul Generalny RP
Konsulat Generalny RP w Ostrawie

Zasady- otwórz Kwestionariusz - otwórz

 

12 maja 2016

Uwaga !!!

Studia w Polsce - nowe informacje

Dzień dobry,

Potwierdzam ,że dokumenty dotarły do naszego Biura. Jednocześnie uprzejmie prosimy o przypomnienie  kandydatom o obowiązku rejestracji na wybranych uczelniach .Gdyby któraś z osób chciała zmienić uczelnię na inną niż ta zadeklarowana w  kwestionariuszu ( i przesłanym przez Panią wykazie) uprzejmie prosimy o informację.

Z wyrazami szacunku

Anna Stobbe
Specjalista

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Tel: +48 (022) 393 38 44

 

 

16 marca 2016

Uwaga - kandydacie - zapoznaj się z zasadami elektronicznej rejestracji na przez Ciebie wybranej uczelni !!!

Informacja z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na temat elektronicznej rejestracji !!!

 

Rekrutacja dla cudzoziemców już trwa, obecnie – do 12 kwietnia – prowadzony jest drugi nabór zgodnie z harmonogramem dostępnym na http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/cudzoziemcy/studia-i-stopnia/terminy-rekrutacji

Stypendyści mogą się już rekrutować, o ile posiadają już wszystkie niezbędne dokumenty (w zależności od poziomu studiów: świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom u kończenia studiów).

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt bezpośrednio z Działem Rekrutacji na Studia, gdzie postaramy się pomóc każdemu indywidualnie.

W razie pytań proszę o kontakt.

Łączę wyrazy szacunku,

Maria Stós
Kierownik Sekcji Obsługi Rekrutacji
Dział Rekrutacji na Studia UJ

 

09 marca 2016

Za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie przekazujemy, otrzymane z Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Zasady, tryb i zakres rekrutacji osób polskiego pochodzenia, ubiegających się o podjęcie studiów wyższych w Polsce w roku akademickim 2016/2017 ze stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Pliki do pobrania:

Kwestionariusz kandydata na ksztalcenie w Polsce
Zasady tryb i zakres rekrutacji 2016-2017
Zasady rekrutacji osob polskiego pochodzenia na studia medyczne w Polsce
Załącznik nr 5

Studia w Polsce - Zasady rekrutacji na uczelnie wyższe roku akademickiego 2016 - 2017
Uczniom , którzy ubiegają się o indeksy uczelni wyższych w Polsce ze stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, jak również Ministra Zdrowia (studia medyczne i pokrewne) zaleca się dokładne przestudiowanie wszystkich materiałów. Proponujemy śledzić na bieżąco strony internetowe Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: www.buwiwm.edu.pl, strony Kongresu Polaków w Republice Czeskiej : www.polonica.cz., Polskiego Gimnazjum www.gympol.cz
Przypominamy, iż egzaminy na studia wyższe do Polski odbędą się w dniach 28 i 29 kwietnia 2016 r. w budynku naszego Gimnazjum. Podmiotem odpowiedzialnym jest placówka dyplomatyczna - czyli Konsulat Generalny RP w Ostrawie przy współpracy z  Kongresem Polaków w RCz.
Wszystkie potrzebne dokumenty kandydatów do egzaminów należy przygotować w terminie do 31.03.2016. 
Spotkanie odnośnie kontroli i oddawania dokumentów zaplanowane jest na dzień 31.03. od godziny 14:00 – 16:00 w siedzibie Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie. Sprawdzone dokumenty przekaże Kongres wprost placówce dyplomatycznej. Po tym terminie można dokumenty oddawać wprost w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie (do 08.04.2016).

 

 

20 kwietnia 2015

Czwartek 23.04.2015 – aula Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie
8.30 test podstawowy – j.polski (dla kandydatów, którzy nie kończą szkoły średniej z polskim językiem wykładowym)
Od 10.30 – wszyscy kandydaci - egzaminy pisemne – całość
Kandydatom zaleca się przybycia  na miejsce 15min przed rozpoczęciem egzaminów

06 marca 2015

Uwaga – kandydaci na studia wyższe w Polsce
Oddawanie zgłoszeń i wszystkich materiałów na studia wyższe do Polski
Termin: 30 marca 2015
Godzina : 14:00 - 16:00
Miejsce: budynek Gimnazjum w  Czeskim Cieszynie
Przypominamy: materiały w dwu egzemplarzach !!!, pochodzenie potwierdza Konsulat Generalny

 

04 marca 2015 NOWE !!!

Najnowsze informacje w poszczególnych załącznikach

Zasady   Kwestionariusz   Zał.1   Zał.2   Zał.3   zał.4   Zał.5

 

 

Uwaga 25.03.2014

Oddawanie zgłoszeń i wszystkich materiałów na studia wyższe do Polski

Termin: 02 kwietnia 2014

Godzina : 14:00 - 15:00

Miejsce: siedziba Kongresu POlaków w RCZ - Czeski Cieszyn, Komeńskiego 4

Przypominamy: materiały w dwu egzemplarzach !!!, pochodzenie potwierdza Konsulat Generalny, jakiekolwiek pytania związane ze studiami kierować do Konsulatu Generalnego w Ostrawie, śledzić uważnie strony internetowe uczelni !!!

 

Marzec 2014

Najnowsze informacje w zakładce Komunikaty !!!

 

Styczeń 2014

Uprzejmie informuję, że zasady rekrutacji młodzieży polskiego pochodzenia na  studia w Polsce (na warunkach stypendium RP)  w roku akademickim 2014/2015 zostaną przesłane bezzwłocznie po ich zatwierdzeniu – wg informacji otrzymanych z BUWiWM, nastąpi to do końca bm.

Jednocześnie informujemy, że proponowany termin egzaminów został przyjęty.
Terminy egzaminów: 24 i 25 kwietnia 2014

Z poważaniem


Anna Olszewska
Konsul Generalny RP w Ostrawie/Consul General of Poland in Ostrava
Konsulat Generalny RP w Ostrawie/Consulate General of the Republic of Poland in Ostrava

 

29 kwietnia 2013

Uwaga!!!

Osoby, które podczas procesu rekrutacji na studia wyższe do Polski, nie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Egzaminacyjną , mają prawo do odwołania przeciwko opinii. Odwołania należy kierować do Placówki Dyplomatycznej Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie w jak najszybszym terminie.

Gimnazjum proponuje również tym osobom pomoc w postaci wzorów takiego odwołania.Do wglądu w sekretariacie szkoły.

Dyrekcja szkoły

Wyniki procesu rekrutacji na studia wyższe do Polski
Do egzaminów wstępnych  przystąpiło 31 uczniów szkół średnich w Republice Czeskiej. Kandydaci pisali  testy
z dwu przedmiotów na kierunki przez siebie wybrane. Po testach kandydaci, którzy uzyskali określoną przez Komisję ilość pkt - próg punktowy, byli  całkowicie zwolnieni z egzaminu ustnego – w tym roku  - 8 kandydatów.
Osoby , które umieściły się w pewnym przedziale pkt, były zaproszone do rozmów ustnych – 20 osób, po których Komisja ustaliła ostateczną listę  osób pozytywnie zaopiniowanych na studia w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego .

Na liście nie było kandydatów pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję na studia wyższe  zarządzane przez Ministra Zdrowia oraz Ministra  Kultury i  Dziedzictwa Narodowego.Tam decyzja dopiero zapadnie.

 

19 kwietnia 2013

Szanowni kandydaci,

otrzymaliśmy harmonogram egzaminów wstępnych na studia wyższe do Polski - rozkliknij.

Informacje odnośnie godziny zbiórki kandydatów na razie jeszcze nie mamy.

Kandydaci zdający podstawowy test z JP ( absolwenci ze szkół z niepolskim językiem wykładowym) powinni pojawić w Gimnazjum najpóźniej o  godzinie 7:45.

Drugim dokumentem jest spis kierunków i do niego wypisane przedmioty, z których kandydat zdaje egzaminy - testy - rozkliknij

 

Info z 15 kwietnia 2013

UWAGA !!!
Kandydaci na studia do Polski
oddają wszystkie potrzebne dokumenty
do środy 17 .04.2013
do Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie lub Konsulatu Generalnego w Ostrawie

Info z 12 marca 2013

Dnia 12kwietnia 2013 od godziny 13:00 do 15:00 odbędzie się spotkanie kandydatów na studia do Polski
z przedstawicielami Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, Kongresu Polaków w RCz w celu rozmowy wstępnej
z kandydatami, jak również wstępnego sprawdzenia dokumentacji, którą będą kandydaci oddawali na studia
do Polski.

Miejsce :salka posiedzeń Kongres Polaków w RCz, ul.Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn

 

Luty 2013

Uwaga maturzyści !!!

Otrzymaliśmy Zasady rekrutacji i informacje na temat zgłoszeń na studia do Polski

Otwórz załączniki:

Materiał 1- Zasady rekrutacji 2013_2014- otwórz

Materiał 2 - Kwestionariusz 2013_2014- otwórz

  • W tym roku nie otrzymaliśmy informacji o dokładnych kierunkach studiów na poszczególnych uczelniach, jak również wykazu przedmiotów, z których będzie kandydat zdawał. Są opisane w powyższych dokumentach.Kandydat powinien śledzić te informacje w szkole - uczelni przez niego wybranej.

Wykaz przedmiotów i kierunki studiów z zeszłego roku -czyli z 2012 roku: wykaz  kierunki

  • Styczeń 2013 - W związku z ogłoszeniem rekrutacji dla cudziziemców na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, dyrekcja szkoły wystosowała list do Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie z prośbą o wyjaśnienie całej sytuacji- odpowiedź - otwórz
« wstecz, aktualizacja 7.3.2013, artykuł wyświetlono 22,250×
Ladění: (1) SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Vypis_Clanek WHERE clan_nazev_seo LIKE 'studia-w-polsce' AND (clan_datum<=NOW() OR clan_datum IS NULL)
Ladění: (5) SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Vypis_Clanek WHERE clan_kategorie='Projekty' AND clan_datum<=NOW() AND (clan_datum_expirace IS NULL OR clan_datum_expirace>=NOW()) ORDER BY clan_nazev ASC LIMIT 25 OFFSET 0
Ladění: (1) SELECT FOUND_ROWS()
Ladění: (14) SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Vypis_ClanekPriloha WHERE clan_id='630' ORDER BY pril_poradi
Ladění: (1) UPDATE Clanek SET clan_citac=clan_citac+1 WHERE clan_id='630'