„Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają.” Heraklit z Efezu
Studia w Polsce

Szanowni kandydaci,

proszę przeczytać najnowszy dokument - otwórz

oraz zaznajomić się z poniższym listem

Konsulat Generalny RP w Ostrawie informuje:

W związku z prośbami dot. wystawienia zaświadczenia o polskim pochodzeniu prosimy o zgromadzienie wymaganych dokumentów do wystawienia zaświadczenia łącznie od wszystkich uczniów, którzy zgłaszają się na studia w Polsce i przekazanie ich  wszystkych razem do KG.  Aby nie musiał każdy kandydat osobno jeździć. Na ich podstawie zostaną zaświadczenia wystawione i przekazane do Gimnazjum.

Należy dołożyć:

– kopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem;

- podać  imię i nazwisko, datę urodzenia, imię ojca, imię matki + nazwisko rodowe matki

– dokumenty potwierdzające pochodzenie polskie np. świadectwo, opinię organizacji polskiej 

Kandydaci zgłaszają się w tej sprawie do Mgr. Barbary Kożusznik

 

Studia w Polsce - nowe informacje z 9.2.2018

Pismo przewodnie - otwórz

Regulamin - otwórz


Styczeń 2018: Studia w Polsce - najnowsze informacje

Szanowny Panie Dyrektorze, 

Konsulat Generalny RP w Ostrawie, w związku z informacją otrzymaną z Narodowej Agencji Wymiany Międzynarodowej (NAWA),  uprzejmie informuje, że rekrutacja  kandydatów na studia w Polsce od roku ak.2018/2019  (w tym cudzoziemców polskiego pochodzenia z Czech) będzie podzielona na 2 etapy;  od tego roku kandydaci nie będą składać dokumentów w formie  papierowej bezpośrednio w Konsulacie, ale za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA (tj. mają za zadanie wypełnić wniosek oraz przesłać wymagane skany dokumentów wraz z tłumaczeniami). Pozytywny wynik oceny formalnej, tj. złożenie wszystkich wymaganych  dokumentów  w systemie NAWA, będzie warunkiem dopuszczenia do etapu oceny merytorycznej czyli egzaminów, które jak co roku będą organizowane przy współudziale konsulatów (pod warunkiem oczywiście, że kandydaci spełnią kryteria naboru do Programu stypendialnego dla Polonii). Z uwagi na przyjęte procedury, egzaminy nie mogą zostać zorganizowane wcześniej niż 15 maja br. 

Początek rekrutacji, tj. otwarcie systemu dla wnioskodawców planowane jest na ok. 8 lutego br.  

Z poważaniem,

Janusz Bilski

Konsul Generalny

 

 

 

 

 

 

« wstecz, aktualizacja 7.3.2013, artykuł wyświetlono 23,020×
Ladění: (1) SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Vypis_Clanek WHERE clan_nazev_seo LIKE 'studia-w-polsce' AND (clan_datum<=NOW() OR clan_datum IS NULL)
Ladění: (5) SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Vypis_Clanek WHERE clan_kategorie='Projekty' AND clan_datum<=NOW() AND (clan_datum_expirace IS NULL OR clan_datum_expirace>=NOW()) ORDER BY clan_nazev ASC LIMIT 25 OFFSET 0
Ladění: (1) SELECT FOUND_ROWS()
Ladění: (17) SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Vypis_ClanekPriloha WHERE clan_id='630' ORDER BY pril_poradi
Ladění: (1) UPDATE Clanek SET clan_citac=clan_citac+1 WHERE clan_id='630'