Suplování:   Środa 12.12.2018 (lichý týden)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Adamusová Danuta

 

..

-

..

..

-

-

..

..

   

Bizoń Andrzej

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   

Kotulová Taťána

 

..

-

Pie

Kls

Prze

-

-

   

Kubień Vladislav

-

Be

Be

-

Ze

Ze

-

..

..

-

-

Orszuliková Halina

 

Prze

Tz

-

..

..

..

-

-

   

Welszar Elżbieta

 

..

Su

Ko

-

Ko

-

-

-

   

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

aula

   

Lok

Lok

             

IVC

   

Lok

Lok

             

Změny v rozvrzích učitelů:

Bednarski Leszek Krzysztof

1.hod

spojeno (Kb)

Wf

1.A (P1A1)

(WF1)

 
 

2.hod

spojeno (Kb)

Wf

1.A (P1A2)

(WF1)

 

Bień Janina

7.hod

přesun <<

SGw

4.C (GW4)+

(IIIB)

z 11.12. 1.hod

 

8.hod

přesun <<

SGw

4.C (GW4)+

(IIIB)

z 11.12. 2.hod

 

před 1., 4. hodinou dohled dyżur 3. piętro

 

Klimasová Irena

3.hod

změna

Cz

4.B (C4B2)

(IA)

 

Klusová Agata

5.hod

změna

A

1.C (A1-1)+

(IIB)

 
 

5.hod

spojeno (Kt)

A

1.B (A1-4)+

(IIB)

 

Kožuszniková Barbara

2.hod

změna

PNS

2.A

(IB)

 
 

3.hod

supl. (Wel)

B

1.A

(SB)

 
 

5.hod

supl. (Wel)

PNS

2.A

(SB)

 
 

před 6. hodinou dohled dyżur 2. piętro

 

Labudek Tomáš

7.hod

přesun <<

F

3.B

(SF)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

F

3.B

 

na 7.hod

Mlčochová Grażyna

4.hod

přesun <<

G

1.A

(SG)

z 13.12. 8.hod

 

6.hod

navíc

G

4.B

(SG)

 
 

8.hod

odpadá

G

2.B

 

zrušeno

Orszulik Irena

1.hod

navíc

N

2.B (N2B)

(mult)

 
 

3.hod

přesun <<

N

1.B (N1B)

(IVA)

z 13.12. 8.hod

Pieczka Barbara

3.hod

přesun <<

R

1.B (R1B)

(IC)

z 13.12. 8.hod

 

4.hod

spojeno (Kt)

A

4.B (A4B1)

(IB)

 
 

4.hod

změna

A

4.B (A4B2)

(IB)

 

Przeczková Halina

1.hod

supl. (Or)

P

1.C

(IIB)

 
 

6.hod

spojeno (Kt)

A

2.A (A2A1)

(SCh)

 

Różański Henryk Franciszek

2.hod

spojeno (Kt)

FCE

3.C (FC2a)+

(IVA)

 
 

2.hod

změna

FCE

3.C (FC2b)+

(IVA)

 

Suchá Gražyna

2.hod

supl. (Wel)

B

1.B

(SB)

 

Szczotka Michal

6.hod

změna

H

1.B

(IVB)

 

Tietzová Regina

2.hod

pogotowie I półrocze

 
 

6.hod

přesun >>

Log

4.C (Log1)+

 

na 7.hod

 

7.hod

přesun <<

Log

4.C (Log1)+

(IIB)

z 6.hod

Zemene Roman

4.hod

spojeno (Kb)

Inf

4.C (P4C1)

(INF1)

 
 

5.hod

spojeno (Kb)

Inf

4.C (P4C2)

(INF1)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.hod

Wf

P1A1

(WF1)

spojí

Bednarski Leszek Krzysztof

(Kb)

 

2.hod

Wf

P1A2

(WF1)

spojí

Bednarski Leszek Krzysztof

(Kb)

 

3.hod

B

 

(SB)

supluje

Kožuszniková Barbara

(Wel)

 

4.hod

G

 

(SG)

přesun <<

Mlčochová Grażyna

z 13.12. (Cz) 8.hod

1.B

2.hod

B

 

(SB)

supluje

Suchá Gražyna

(Wel)

 

3.hod

N

N1B

(IVA)

přesun <<

Orszulik Irena

z 13.12. (Cz) 8.hod

 

3.hod

R

R1B

(IC)

přesun <<

Pieczka Barbara

z 13.12. (Cz) 8.hod

 

3.hod

Ch

   

odpadá

 

(Ad)

 

5.hod

A

A1-1

(IIB)

změna

Klusová Agata

 
 

5.hod

A

A1-4

(IIB)

spojí

Klusová Agata

(Kt)

 

6.hod

H

 

(IVB)

změna

Szczotka Michal

 

1.C

1.hod

P

 

(IIB)

supluje

Przeczková Halina

(Or)

 

5.hod

A

A1-1

(IIB)

změna

Klusová Agata

 
 

5.hod

A

A1-4

(IIB)

spojí

Klusová Agata

(Kt)

2.A

2.hod

PNS

 

(IB)

změna

Kožuszniková Barbara

 
 

5.hod

PNS

 

(SB)

supluje

Kožuszniková Barbara

(Wel)

 

6.hod

A

A2A1

(SCh)

spojí

Przeczková Halina

(Kt)

 

7.hod

Ch

CHA2

 

odpadá

 

(Ad)

 

8.hod

Ch

CHA2

 

odpadá

 

(Ad)

2.B

1.hod

N

N2B

(mult)

navíc

Orszulik Irena

 
 

1.hod

B

   

odpadá

 

(Wel)

 

8.hod

G

   

odpadá

 

(Mč)

2.C

7.hod

Wpl

WP2C

 

odpadá

 

(Kb)

 

8.hod

Wpl

WP2C

 

odpadá

 

(Kb)

3.A

1.hod

FCE

FC1a

 

odpadá

 

(Kt)

 

2.hod

FCE

FC2a

(IVA)

spojí

Różański Henryk Franciszek

(Kt)

 

2.hod

FCE

FC2b

(IVA)

změna

Różański Henryk Franciszek

 

3.B

1.hod

FCE

FC1a

 

odpadá

 

(Kt)

 

2.hod

FCE

FC2a

(IVA)

spojí

Różański Henryk Franciszek

(Kt)

 

2.hod

FCE

FC2b

(IVA)

změna

Różański Henryk Franciszek

 
 

5.hod

P

P3B1

 

odpadá

 

(Or)

 

6.hod

P

P3B2

 

odpadá

 

(Or)

 

7.hod

F

 

(SF)

přesun <<

Labudek Tomáš

z 8.hod

 

8.hod

F

   

přesun >>

 

na 7.hod

3.C

1.hod

FCE

FC1a

 

odpadá

 

(Kt)

 

2.hod

FCE

FC2a

(IVA)

spojí

Różański Henryk Franciszek

(Kt)

 

2.hod

FCE

FC2b

(IVA)

změna

Różański Henryk Franciszek

 

4.A

6.hod

Log

Log1

 

přesun >>

 

na 7.hod

 

7.hod

SGw

GW4

(IIIB)

přesun <<

Bień Janina

z 11.12. (Wt) 1.hod

 

7.hod

Log

Log1

(IIB)

přesun <<

Tietzová Regina

z 6.hod

 

8.hod

SGw

GW4

(IIIB)

přesun <<

Bień Janina

z 11.12. (Wt) 2.hod

4.B

3.hod

Cz

C4B2

(IA)

změna

Klimasová Irena

 
 

4.hod

A

A4B1

(IB)

spojí

Pieczka Barbara

(Kt)

 

4.hod

A

A4B2

(IB)

změna

Pieczka Barbara

 
 

6.hod

G

 

(SG)

navíc

Mlčochová Grażyna

 
 

7.hod

SGw

GW4

(IIIB)

přesun <<

Bień Janina

z 11.12. (Wt) 1.hod

 

7.hod

Log

Log1

(IIB)

přesun <<

Tietzová Regina

z 6.hod

 

8.hod

SGw

GW4

(IIIB)

přesun <<

Bień Janina

z 11.12. (Wt) 2.hod

4.C

4.hod

Inf

P4C1

(INF1)

spojí

Zemene Roman

(Kb)

 

5.hod

Inf

P4C2

(INF1)

spojí

Zemene Roman

(Kb)

 

6.hod

Log

Log1

 

přesun >>

 

na 7.hod

 

7.hod

SGw

GW4

(IIIB)

přesun <<

Bień Janina

z 11.12. (Wt) 1.hod

 

7.hod

Log

Log1

(IIB)

přesun <<

Tietzová Regina

z 6.hod

 

8.hod

SGw

GW4

(IIIB)

přesun <<

Bień Janina

z 11.12. (Wt) 2.hod

 

 

Suplování:   Czwartek 13.12.2018 (lichý týden)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Adamusová Danuta

 

..

..

Sz

-

-

-

-

-

   

Bizoń Andrzej

-

-

-

-

-

-

-

-

Be

   

Jarnotová Marie

   

-

-

-

-

-

..

..

   

Kotulová Taťána

 

..

-

Prze

Pie

Ks

-

-

..

   

Kubień Vladislav

-

-

-

..

Kl

Kl

-

..

..

-

-

Welszar Elżbieta

 

-

-

-

-

-

-

-

-

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Bednarski Leszek Krzysztof

8.hod

supl. (Biz)

Wf

4.A (Chl)

(WF1)

 

Bień Janina

před 4. hodinou dohled dyżur 3. piętro

 

Hrnčířová Eva

3.hod

navíc

M

4.C

(IVC)

 

Kalina Leszek

4.hod

spojeno (Kb)

Wm

2.A (WP2A)

(Pl)

 
 

5.hod

spojeno (Kb)

Wm

2.A (WP2A)

(Pl)

 
 

6.hod

jadalnia

 

Klimasová Irena

1.hod

přesun >>

Cz

1.C (C1C1)

 

na 14.12. 1.hod

 

5.hod

spojeno (Kt)

Cz

4.C (C4C2)

(IVC)

 

Mlčochová Grażyna

6.hod

přesun <<

G

1.B

(SG)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

G

1.B

 

na 6.hod

 

8.hod

přesun >>

G

1.A

 

na 12.12. 4.hod

Orszulik Irena

8.hod

přesun >>

N

1.B (N1B)

 

na 12.12. 3.hod

Pieczka Barbara

1.hod

přesun <<

A

2.B (A2B1)

(INF2)

z 10.12. 8.hod

 

4.hod

spojeno (Kt)

A

4.B (A4B1)

(IVB)

 
 

8.hod

přesun >>

R

1.B (R1B)

 

na 12.12. 3.hod

Polednik Janina

1.hod

pogotowie I półrocze

 
 

1.hod

přesun >>

N

1.C (N1C2)

 

na 14.12. 1.hod

Przeczková Halina

3.hod

spojeno (Kt)

A

2.A (A2A1)

(SG)

 

Różański Henryk Franciszek

1.hod

přesun <<

A

2.B (A2B2)

(J1)

z 10.12. 8.hod

Szczotka Michal

3.hod

supl. (Ad)

H

3.B

(IVA)

 
 

8.hod

odpadá

H

3.B

 

zrušeno

Tietzová Regina

2.hod

navíc

PNS

3.A

(IVA)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

8.hod

G

   

přesun >>

 

na 12.12. (Śr) 4.hod

1.B

6.hod

G

 

(SG)

přesun <<

Mlčochová Grażyna

z 7.hod

 

7.hod

G

   

přesun >>

 

na 6.hod

 

8.hod

N

N1B

 

přesun >>

 

na 12.12. (Śr) 3.hod

 

8.hod

R

R1B

 

přesun >>

 

na 12.12. (Śr) 3.hod

1.C

1.hod

Cz

C1C1

 

přesun >>

 

na 14.12. (Pi) 1.hod

 

1.hod

N

N1C2

 

přesun >>

 

na 14.12. (Pi) 1.hod

2.A

3.hod

A

A2A1

(SG)

spojí

Przeczková Halina

(Kt)

 

4.hod

Wm

WP2A

(Pl)

spojí

Kalina Leszek

(Kb)

 

5.hod

Wm

WP2A

(Pl)

spojí

Kalina Leszek

(Kb)

2.B

1.hod

A

A2B1

(INF2)

přesun <<

Pieczka Barbara

z 10.12. (Po) 8.hod

 

1.hod

A

A2B2

(J1)

přesun <<

Różański Henryk Franciszek

z 10.12. (Po) 8.hod

 

1.hod

Ch

   

odpadá

 

(Ad)

 

7.hod

Wpl

WP2B

 

odpadá

 

(Kb)

 

8.hod

Wpl

WP2B

 

odpadá

 

(Kb)

2.C

7.hod

Ch

CHC2

 

odpadá

 

(Ja)

 

8.hod

Ch

CHC2

 

odpadá

 

(Ja)

3.A

2.hod

PNS

 

(IVA)

navíc

Tietzová Regina

 

3.B

3.hod

H

 

(IVA)

supluje

Szczotka Michal

(Ad)

 

8.hod

H

   

odpadá

 

(Sz)

4.A

1.hod

FCE

FC4a

 

odpadá

 

(Kt)

 

8.hod

Wf

Chl

(WF1)

supluje

Bednarski Leszek Krzysztof

(Biz)

4.B

1.hod

FCE

FC4a

 

odpadá

 

(Kt)

 

4.hod

A

A4B1

(IVB)

spojí

Pieczka Barbara

(Kt)

 

8.hod

Cz

C4B1

 

odpadá

 

(Kt)

4.C

1.hod

FCE

FC4a

 

odpadá

 

(Kt)

 

3.hod

M

 

(IVC)

navíc

Hrnčířová Eva

 
 

5.hod

Cz

C4C2

(IVC)

spojí

Klimasová Irena

(Kt)

 

 

Suplování:   Piątek 14.12.2018 (lichý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.A

           

Absc

 

Absc

   

1.B

           

Absc

 

Absc

   

1.C

           

Absc

 

Absc

   

2.A

           

Absc

 

Absc

   

2.B

           

Absc

 

Absc

   

2.C

           

Absc

 

Absc

   

3.A

           

Absc

 

Absc

   

3.B

           

Absc

 

Absc

   

3.C

           

Absc

 

Absc

   

4.A

           

Absc

 

Absc

   

4.B

           

Absc

 

Absc

   

4.C

           

Absc

 

Absc

   

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Adamusová Danuta

 

..

Ko

-

-

..

..

..

-

   

Bizoń Andrzej

-

-

-

-

..

-

-

-

-

   

Kalina Leszek

           

Lab

       

Kotulová Taťána

 

-

-

Pie

Ks

-

-

-

   

Kubień Vladislav

-

..

Ors

Mt

-

-

-

-

-

-

-

Welszar Elżbieta

 

..

Mt

Lab

Tz

-

-

-

-

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Bednarski Leszek Krzysztof

3.hod

přesun >>

Wf

4.A (Dív)

 

na 4.hod

 

4.hod

přesun <<

Wf

4.A (Dív)

(WF1)

z 3.hod

 

6.hod

odpadá

Wf

1.A (Dív)

 

odpada

Gąsior Jiří

3.hod

navíc

Wf

4.A (Chl)

(WF1)

 

Gociek Aleksandra

6.hod

odpadá

B

3.C

 

odpada

 

před 3. hodinou dohled dyżur 3. piętro

 

Hrnčířová Eva

6.hod

odpadá

M

1.A (M1A1)

 

odpada

Jarnotová Marie

3.hod

přesun >>

Ch

2.C

 

na 10.12. 1.hod

Kalina Leszek

8.hod

odpadá

NWm2

1.C (NWm2)+

 

odpada

Klimasová Irena

1.hod

přesun <<

Cz

1.C (C1C1)

(IC)

z 13.12. 1.hod

 

4.hod

spojeno (Kt)

Cz

4.C (C4C2)

(IVC)

 

Kožuszniková Barbara

2.hod

supl. (Ad)

PNS

3.C

(SCh)

 
 

6.hod

odpadá

Cz

2.A (C2A2)

 

odpada

Labudek Tomáš

3.hod

supl. (Wel)

F

2.A

(SF)

 
 

6.hod

jadalnia

 
 

6.hod

odpadá

F

3.A (F3A1)

 

odpada

Lazarová Ilona

6.hod

odpadá

R

2.B (R2B)

 

odpada

Mitrenga Marian

2.hod

supl. (Wel)

M

1.B

(SB)

 
 

3.hod

supl. (Kb)

M

4.C

(IVC)

 
 

6.hod

odpadá

M

1.C

 

odpada

Mlčochová Grażyna

1.hod

odpadá

G

1.C

 

zrušeno

 

3.hod

přesun <<

G

2.C

(SG)

z 10.12. 1.hod

Orszulik Irena

1.hod

přesun <<

Cz

3.A (C3A2)

(SG)

z 11.12. 8.hod

 

2.hod

pogotowie I półrocze

 
 

6.hod

odpadá

N

2.B (N2B)

 

odpada

Orszuliková Halina

3.hod

navíc

P

4.A (P4A2)

(IVA)

 
 

4.hod

přesun <<

P

4.A (P4A1)

(IVA)

z 3.hod

 

6.hod

odpadá

P

3.B

 

odpada

Pieczka Barbara

3.hod

spojeno (Kt)

A

4.B (A4B1)

(IIIB)

 
 

3.hod

změna

A

4.B (A4B2)

(IIIB)

 

Polednik Janina

1.hod

přesun <<

N

1.C (N1C2)

(mult)

z 13.12. 1.hod

Pribulová Halina

1.hod

navíc

Cz

1.A (C1A1)

(IA)

 
 

6.hod

odpadá

Cz

2.A (C2A1)

 

odpada

Przeczková Halina

6.hod

odpadá

A

2.C (A2C1)

 

odpada

Różański Henryk Franciszek

1.hod

přesun <<

A

3.A (A3A1)

(J1)

z 11.12. 8.hod

 

5.hod

spojeno (Kt)

A

1.B (A1-4)+

(IIIB)

 
 

6.hod

odpadá

A

2.C (A2C2)

 

odpada

Szczotka Michal

3.hod

změna

H

1.A

(SCh)

 

Tietzová Regina

4.hod

supl. (Wel)

PNS

2.B

(IC)

 
 

6.hod

odpadá

Log

4.C (Log2)+

 

odpada

Zemene Roman

6.hod

odpadá

Inf

3.A (I3A2)

 

odpada

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.hod

Cz

C1A1

(IA)

navíc

Pribulová Halina

 
 

1.hod

P

   

odpadá

 

(Kb)

 

3.hod

H

 

(SCh)

změna

Szczotka Michal

 
 

6., 8. hod odpada

1.B

1.hod

Cz

C1B1

(IA)

navíc

Pribulová Halina

 
 

1.hod

B

B1B2

 

odpadá

 

(Wel)

 

2.hod

M

 

(SB)

supluje

Mitrenga Marian

(Wel)

 

5.hod

A

A1-4

(IIIB)

spojí

Różański Henryk Franciszek

(Kt)

 

6., 8. hod odpada

1.C

1.hod

Cz

C1C1

(IC)

přesun <<

Klimasová Irena

z 13.12. (Cz) 1.hod

 

1.hod

N

N1C2

(mult)

přesun <<

Polednik Janina

z 13.12. (Cz) 1.hod

 

1.hod

G

   

odpadá

 

(Mč)

 

5.hod

A

A1-4

(IIIB)

spojí

Różański Henryk Franciszek

(Kt)

 

6., 8. hod odpada

2.A

3.hod

F

 

(SF)

supluje

Labudek Tomáš

(Wel)

 

5.hod

Ch

   

odpadá

 

(Ad)

 

6., 8. hod odpada

2.B

4.hod

PNS

 

(IC)

supluje

Tietzová Regina

(Wel)

 

6., 8. hod odpada

2.C

3.hod

G

 

(SG)

přesun <<

Mlčochová Grażyna

z 10.12. (Po) 1.hod

 

6., 8. hod odpada

3.A

1.hod

Cz

C3A2

(SG)

přesun <<

Orszulik Irena

z 11.12. (Wt) 8.hod

 

1.hod

A

A3A1

(J1)

přesun <<

Różański Henryk Franciszek

z 11.12. (Wt) 8.hod

 

1.hod

Ch

   

odpadá

 

(Ad)

 

6., 8. hod odpada

3.B

6., 8. hod odpada

3.C

2.hod

PNS

 

(SCh)

supluje

Kožuszniková Barbara

(Ad)

 

6., 8. hod odpada

4.A

3.hod

P

P4A2

(IVA)

navíc

Orszuliková Halina

 
 

3.hod

Wf

Chl

(WF1)

navíc

Gąsior Jiří

 
 

3.hod

P

P4A1

 

přesun >>

 

na 4.hod

 

3.hod

Wf

Dív

 

přesun >>

 

na 4.hod

 

4.hod

P

P4A1

(IVA)

přesun <<

Orszuliková Halina

z 3.hod

 

4.hod

Wf

Dív

(WF1)

přesun <<

Bednarski Leszek Krzysztof

z 3.hod

 

4.hod

Wf

Chl

 

odpadá

 

(Biz)

 

4.hod

P

P4A2

 

odpadá

 

(Or)

 

6., 8. hod odpada

4.B

3.hod

A

A4B1

(IIIB)

spojí

Pieczka Barbara

(Kt)

 

3.hod

A

A4B2

(IIIB)

změna

Pieczka Barbara

 
 

6., 8. hod odpada

4.C

3.hod

M

 

(IVC)

supluje

Mitrenga Marian

(Kb)

 

4.hod

Cz

C4C2

(IVC)

spojí

Klimasová Irena

(Kt)

 

6., 8. hod odpada

 

Zpracováno v systému Bakaláři