Suplování:   Wtorek 20.2.2018 (lichý týden)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bizoń Andrzej

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hrnčířová Eva

           

-

-

     

Klimasová Irena

             

-

     

Kulhanková Daniela

 

Kls

                 

Kujawa Małgorzata

 

-

-

-

-

-

-

-

-

   

Lazarová Ilona

 

..

..

-

Pie

-

-

   

Orszuliková Halina

 

-

-

..

..

Pa

-

-

..

   

Przeczková Halina

 

-

Kls

-

Kt

Kls

-

..

   

Różański Henryk

           

-

       

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

aula

 

Lok

Lok

Lok

Lok

Lok

Lok

       

SB

           

Lok

Lok

     

LFCh

           

Lok

Lok

     

Změny v rozvrzích učitelů:

Adamusová Danuta

4.hod

odpadá

Ch

1.B

 

zrušeno

 

před 2. hodinou dohled dyżur 3. piętro

 

Bednarski Leszek

3.hod

přesun >>

Wf

4.C (Chl)

 

na 4.hod

 

4.hod

přesun <<

Wf

4.C (Chl)

(WF2)

z 3.hod

Bizoń Andrzej

0.- 10. hod dozór

Gąsior Jiří

6.hod

supl. (Laz)

R

3.A (R3A)

(J2)

 

Hrnčířová Eva

4.hod

změna

M

1.A

(IA)

 
 

5.hod

odpadá

M

1.A

 

změna hodiny

 

6., 7. hod dozór

Jarnotová Marie

3.hod

změna

Ch

1.A

(SCh)

 
 

4.hod

odpadá

Ch

1.A

 

změna hodiny

 

8.hod

přesun >>

Ch

3.A

 

na 19.2. 5.hod

Klimasová Irena

4.hod

přesun <<

Cz

1.B (C1B2)

(SB)

z 22.2. 4.hod

 

7. hod dozór

Klusová Agata

1.hod

pogotowie II półrocze

 
 

2.hod

změna

A

2.A (A2A1)

(IIA)

 
 

2.hod

spojeno (Prze)

A

2.A (A2A2)

(IIA)

 
 

6.hod

změna

A

2.B (A2B1)

(IIC)

 
 

6.hod

spojeno (Prze)

A

2.B (A2B2)

(IIC)

 

Kotulová Taťána

4.hod

změna

A

3.B (A3B1)

(IIIB)

 
 

4.hod

spojeno (Prze)

A

3.B (A3B2)

(IIIB)

 

Kožuszniková Barbara

před 3. hodinou dohled dyżur 2. piętro

 

Kulhanková Daniela

2.hod

odpadá

B

1.B

 

změna hodiny

 

3.hod

odpadá

B

1.A

 

změna hodiny

Labudek Tomáš

5.hod

změna

F

1.A

(SF)

 

Mlčochová Grażyna

2.hod

změna

G

1.B

(SG)

 
 

3.hod

navíc

G

4.C

(IIA)

 
 

před 5. hodinou dohled dyżur-stary korytarz

 

Pieczka Barbara

5.hod

supl. (Laz)

R

4.C (R4C)

(J2)

 
 

před 6. hodinou dohled dyżur 1. piętro łącznik

 

Pribulová Halina

5.hod

jadalnia

 
 

před 2. hodinou dohled dyżur-szatnie

 

Różański Henryk

3.hod

supl. (Laz)

R

3.B (R3B1)

(J2)

 
 

5.hod

spojeno (Prze)

A

1.C (A1C2)

(IC)

 
 

5.hod

změna

A

1.C (A1C1)

(IC)

 
 

6. hod dozór

Suchá Gražyna

4.hod

přesun <<

Cz

1.B (C1B1)

(IIC)

z 22.2. 4.hod

Zemene Roman

před 8. hodinou dohled dyżur 1. piętro łącznik

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

3.hod

Ch

 

(SCh)

změna

Jarnotová Marie

(Klh)

 

4.hod

M

 

(IA)

změna

Hrnčířová Eva

(Ja)

 

5.hod

F

 

(SF)

změna

Labudek Tomáš

(Hr)

 

8.hod

A

A1A2

 

odpadá

 

(Prze)

1.B

2.hod

G

 

(SG)

změna

Mlčochová Grażyna

(Klh)

 

4.hod

Cz

C1B2

(SB)

přesun <<

Klimasová Irena

z 22.2. (Cz) 4.hod

 

4.hod

Cz

C1B1

(IIC)

přesun <<

Suchá Gražyna

z 22.2. (Cz) 4.hod

 

4.hod

Ch

   

odpadá

 

(Ad)

1.C

5.hod

A

A1C2

(IC)

spojí

Różański Henryk

(Prze)

 

5.hod

A

A1C1

(IC)

změna

Różański Henryk

 

2.A

2.hod

A

A2A1

(IIA)

změna

Klusová Agata

 
 

2.hod

A

A2A2

(IIA)

spojí

Klusová Agata

(Prze)

2.B

6.hod

A

A2B1

(IIC)

změna

Klusová Agata

 
 

6.hod

A

A2B2

(IIC)

spojí

Klusová Agata

(Prze)

 

8.hod

P

P2B1

 

odpadá

 

(Or)

3.A

1.hod

SR

KR3

 

odpadá

 

(Laz)

 

2.hod

SR

KR3

 

odpadá

 

(Laz)

 

6.hod

R

R3A

(J2)

supluje

Gąsior Jiří

(Laz)

 

8.hod

Ch

   

přesun >>

 

na 19.2. (Po) 5.hod

3.B

1.hod

SR

KR3

 

odpadá

 

(Laz)

 

2.hod

SR

KR3

 

odpadá

 

(Laz)

 

3.hod

R

R3B1

(J2)

supluje

Różański Henryk

(Laz)

 

4.hod

A

A3B1

(IIIB)

změna

Kotulová Taťána

 
 

4.hod

A

A3B2

(IIIB)

spojí

Kotulová Taťána

(Prze)

4.C

3.hod

G

 

(IIA)

navíc

Mlčochová Grażyna

 
 

4.hod

Wf

Chl

(WF2)

přesun <<

Bednarski Leszek

z 3.hod

 

4.hod

P

P4C1

 

odpadá

 

(Or)

 

5.hod

R

R4C

(J2)

supluje

Pieczka Barbara

(Laz)

 

 

Suplování:   Środa 21.2.2018 (lichý týden)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bizoń Andrzej

 

-

-

-

-

-

-

-

..

   

Kubień Vladislav

             

..

..

   

Kulhanková Daniela

 

Hr

Hr

Hr

       

..

   

Kujawa Małgorzata

 

-

-

-

-

Bie

Lab

Ze

..

   

Lazarová Ilona

 

..

Kt

Kl

-

-

-

-

-

   

Orszuliková Halina

 

Be

..

Pie

Ko

-

Ja

-

..

   

Przeczková Halina

 

-

-

Kls

-

..

Kl

-

..

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Adamusová Danuta

7.hod

přesun <<

Ch

2.C (CHC1)

(LFCh)

z (14.2. 8.hod)

 

7.hod

přesun >>

Ch

2.C (CHC2)

 

na 28.2. 8.hod

 

8.hod

přesun <<

Ch

2.C (CHC1)

(LFCh)

z (14.2. 7.hod)

 

8.hod

přesun >>

Ch

2.C (CHC2)

 

na 28.2. 7.hod

Bednarski Leszek

1.hod

spojeno (Or)

Wf

1.C (P1C1)

(WF1)

 
 

2.hod

navíc

Wf

1.A (Chl)

(WF1)

 

Bień Janina

5.hod

supl. (Kw)

M

3.A

(IVB)

 

Hrnčířová Eva

1.hod

supl. (Klh)

GEN

4.C (GEN)+

(SB)

 
 

2.hod

supl. (Klh)

GEN

4.C (GEN)+

(SB)

 
 

3.hod

spojeno (Klh)

SB

3.C (SB32)+

(SB)

 
 

4.hod

spojeno (Klh)

SB

3.C (SB32)+

(SB)

 
 

5.hod

změna

M

1.A

(IIC)

 
 

6.hod

odpadá

M

1.A

 

změna hodiny

Jarnotová Marie

2.hod

přesun <<

Ch

1.C

(IC)

z 19.2. 8.hod

 

6.hod

supl. (Or)

Ch

3.A

(IC)

 

Kalina Leszek

3.hod

supl. (Laz)

R

1.B (R1B)

(J2)

 
 

6.hod

jadalnia

 

Klusová Agata

3.hod

změna

A

2.B (A2B1)

(IB)

 
 

3.hod

spojeno (Prze)

A

2.B (A2B2)

(IB)

 

Kosiec Lidia

2.hod

navíc

P

1.A (P1A2)

(IA)

 
 

4.hod

odpadá

P

1.B

 

změna hodiny

 

5.hod

navíc

P

1.B

(IIIA)

 

Kotulová Taťána

2.hod

supl. (Laz)

Cz

3.B (R3B1)

(IVC)

 

Kožuszniková Barbara

2.hod

pogotowie II półrocze

 
 

4.hod

supl. (Or)

PNS

4.C

(IA)

 

Kulhanková Daniela

4.hod

změna

B

1.B

(SCh)

 
 

6.hod

změna

B

1.A

(SB)

 

Labudek Tomáš

5.hod

odpadá

F

1.A

 

změna hodiny

 

6.hod

supl. (Kw)

F

2.B

(SF)

 

Orszulik Irena

před 7. hodinou dohled dyżur 1. piętro łącznik

 

Pieczka Barbara

3.hod

supl. (Or)

A

2.C

(IC)

 
 

5.hod

odpadá

A

1.B (A1B2)

 

zrušeno

 

7.hod

navíc

A

1.B

(IB)

 

Różański Henryk

před 3. hodinou dohled dyżur-szatnie

 

Zemene Roman

7.hod

jadalnia

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

2.hod

P

P1A2

(IA)

navíc

Kosiec Lidia

 
 

2.hod

Wf

Chl

(WF1)

navíc

Bednarski Leszek

 
 

5.hod

M

 

(IIC)

změna

Hrnčířová Eva

(Lab)

 

6.hod

B

 

(SB)

změna

Kulhanková Daniela

(Hr)

 

8.hod

B

B1A2

 

odpadá

 

(Klh)

1.B

3.hod

R

R1B

(J2)

supluje

Kalina Leszek

(Laz)

 

4.hod

B

 

(SCh)

změna

Kulhanková Daniela

(Kos)

 

5.hod

P

 

(IIIA)

navíc

Kosiec Lidia

 
 

6.hod

B

   

odpadá

 

(Klh)

 

7.hod

A

 

(IB)

navíc

Pieczka Barbara

 

1.C

1.hod

Wf

P1C1

(WF1)

spojí

Bednarski Leszek

(Or)

 

2.hod

Ch

 

(IC)

přesun <<

Jarnotová Marie

z 19.2. (Po) 8.hod

 

7.hod

Wpl

WP1C

 

odpadá

 

(Kb)

 

8.hod

Wpl

WP1C

 

odpadá

 

(Kb)

2.A

8.hod

A

A2A2

 

odpadá

 

(Prze)

2.B

3.hod

A

A2B1

(IB)

změna

Klusová Agata

 
 

3.hod

A

A2B2

(IB)

spojí

Klusová Agata

(Prze)

 

6.hod

F

 

(SF)

supluje

Labudek Tomáš

(Kw)

 

8.hod

P

P2B2

 

odpadá

 

(Or)

2.C

3.hod

A

 

(IC)

supluje

Pieczka Barbara

(Or)

 

7.hod

Ch

CHC1

(LFCh)

přesun <<

Adamusová Danuta

z (14.2. 8.hod)

 

7.hod

Ch

CHC2

 

přesun >>

 

na 28.2. (Śr) 8.hod

 

8.hod

Ch

CHC1

(LFCh)

přesun <<

Adamusová Danuta

z (14.2. 7.hod)

 

8.hod

Ch

CHC2

 

přesun >>

 

na 28.2. (Śr) 7.hod

3.A

3.hod

SB

SB32

(SB)

spojí

Hrnčířová Eva

(Klh)

 

4.hod

SB

SB32

(SB)

spojí

Hrnčířová Eva

(Klh)

 

5.hod

M

 

(IVB)

supluje

Bień Janina

(Kw)

 

6.hod

Ch

 

(IC)

supluje

Jarnotová Marie

(Or)

3.B

1.hod

R

R3B2

 

odpadá

 

(Laz)

 

2.hod

Cz

R3B1

(IVC)

supluje

Kotulová Taťána

(Laz)

 

3.hod

SB

SB32

(SB)

spojí

Hrnčířová Eva

(Klh)

 

4.hod

SB

SB32

(SB)

spojí

Hrnčířová Eva

(Klh)

3.C

3.hod

SB

SB32

(SB)

spojí

Hrnčířová Eva

(Klh)

 

4.hod

SB

SB32

(SB)

spojí

Hrnčířová Eva

(Klh)

 

8.hod

F

   

odpadá

 

(Kw)

4.A

1.hod

GEN

GEN

(SB)

supluje

Hrnčířová Eva

(Klh)

 

2.hod

GEN

GEN

(SB)

supluje

Hrnčířová Eva

(Klh)

 

8.hod

G

   

odpadá

 

(Biz)

4.B

1.hod

GEN

GEN

(SB)

supluje

Hrnčířová Eva

(Klh)

 

2.hod

GEN

GEN

(SB)

supluje

Hrnčířová Eva

(Klh)

4.C

1.hod

GEN

GEN

(SB)

supluje

Hrnčířová Eva

(Klh)

 

2.hod

GEN

GEN

(SB)

supluje

Hrnčířová Eva

(Klh)

 

4.hod

PNS

 

(IA)

supluje

Kožuszniková Barbara

(Or)

 

 

Suplování:   Czwartek 22.2.2018 (lichý týden)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bizoń Andrzej

 

-

-

-

-

..

-

..

-

   

Hrnčířová Eva

         

-

-

-

-

   

Kosiec Lidia

 

-

Ja

-

             

Kulhanková Daniela

           

Kl

       

Kujawa Małgorzata

 

-

-

-

Be

..

..

-

-

   

Lazarová Ilona

 

..

-

Be

-

Pie

Mt

-

..

   

Orszuliková Halina

 

Be

..

-

Mt

Ad

-

-

   

Przeczková Halina

 

..

Ze

Ors

-

-

-

-

   

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

aula

     

Lok

Lok

Lok

Lok

       

SB

           

Lok

Lok

Lok

   

SCh

           

Lok

Lok

Lok

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Adamusová Danuta

4.hod

změna

Ch

2.A

(IVC)

 
 

6.hod

supl. (Or)

Ch

2.B

(IA)

 

Bednarski Leszek

1.hod

supl. (Or)

Wf

2.C (P2C1)

(WF2)

 
 

2.hod

odpadá

Wf

2.C (Chl)

 

zrušeno

 

3.hod

supl. (Laz)

R

4.C (R4C)

(J2)

 
 

4.hod

spojeno (Kw)

Wf

3.A (M3A1)

(WF1)

 
 

před 3. hodinou dohled dyżur-stary korytarz

 

Gociek Aleksandra

7.hod

změna

B

3.C

(IA)

 

Hrnčířová Eva

4.hod

změna

B

3.B

(SCh)

 
 

5.- 8. hod dozór

Jarnotová Marie

2.hod

supl. (Kos)

Ch

3.B

(IC)

 
 

8.hod

odpadá

Ch

3.B

 

zrušeno

Kalina Leszek

6.hod

jadalnia

 

Klimasová Irena

4.hod

přesun >>

Cz

1.B (C1B2)

 

na 20.2. 4.hod

 

5.hod

jadalnia

 

Kosiec Lidia

1.- 3. hod dozór

Kožuszniková Barbara

5.hod

přesun <<

PNS

3.C

(IA)

z 8.hod

 

7.hod

navíc

PNS

3.A

(IIC)

 
 

8.hod

přesun >>

PNS

3.C

 

na 5.hod

Kubień Vladislav

2.hod

navíc

P

2.C

(IA)

 

Kulhanková Daniela

4.hod

navíc

B

1.B

(SB)

 
 

8.hod

odpadá

B

1.B (B1B2)

 

zrušeno

Labudek Tomáš

před 7. hodinou dohled dyżur 2. piętro

 

Mitrenga Marian

4.hod

odpadá

M

2.A

 

změna hodiny

 

5.hod

supl. (Or)

M

1.C

(IC)

 
 

6.hod

supl. (Laz)

R

3.A (R3A)

(J2)

 

Mlčochová Grażyna

4.hod

supl. (Or)

G

4.C

(IC)

 

Orszulik Irena

3.hod

spojeno (Prze)

Cz

2.A (A2A2)

(IIA)

 
 

6.hod

přesun <<

N

4.A (N4A)

(IIIA)

z 8.hod

 

8.hod

přesun <<

N

1.B (N1B)

(J1)

z 23.2. 1.hod

Pieczka Barbara

5.hod

supl. (Laz)

R

2.C (R2C)

(J2)

 

Pribulová Halina

před 4. hodinou dohled dyżur-stary korytarz

 

Różański Henryk

4.hod

spojeno (Prze)

A

3.C (A3C2)

(IIIA)

 
 

4.hod

změna

A

3.C (A3C1)

(IIIA)

 

Suchá Gražyna

4.hod

přesun >>

Cz

1.B (C1B1)

 

na 20.2. 4.hod

Zemene Roman

2.hod

pogotowie II półrocze

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.B

4.hod

B

 

(SB)

navíc

Kulhanková Daniela

 
 

8.hod

N

N1B

(J1)

přesun <<

Orszulik Irena

z 23.2. (Pi) 1.hod

 

8.hod

B

B1B2

 

odpadá

 

(Klh)

1.C

1.hod

A

A1C2

 

odpadá

 

(Prze)

 

5.hod

M

 

(IC)

supluje

Mitrenga Marian

(Or)

2.A

3.hod

Cz

A2A2

(IIA)

spojí

Orszulik Irena

(Prze)

 

4.hod

Ch

 

(IVC)

změna

Adamusová Danuta

(Mt)

2.B

6.hod

Ch

 

(IA)

supluje

Adamusová Danuta

(Or)

2.C

1.hod

Wf

P2C1

(WF2)

supluje

Bednarski Leszek

(Or)

 

2.hod

P

 

(IA)

navíc

Kubień Vladislav

 
 

5.hod

R

R2C

(J2)

supluje

Pieczka Barbara

(Laz)

3.A

4.hod

Wf

M3A1

(WF1)

spojí

Bednarski Leszek

(Kw)

 

5.hod

Wf

Chl

 

odpadá

 

(Biz)

 

5.hod

M

M3A2

 

odpadá

 

(Kw)

 

6.hod

R

R3A

(J2)

supluje

Mitrenga Marian

(Laz)

 

7.hod

PNS

 

(IIC)

navíc

Kožuszniková Barbara

 

3.B

1.hod

R

R3B2

 

odpadá

 

(Laz)

 

2.hod

Ch

 

(IC)

supluje

Jarnotová Marie

(Kos)

 

4.hod

B

 

(SCh)

změna

Hrnčířová Eva

 
 

8.hod

Ch

   

odpadá

 

(Ja)

3.C

4.hod

A

A3C2

(IIIA)

spojí

Różański Henryk

(Prze)

 

4.hod

A

A3C1

(IIIA)

změna

Różański Henryk

 
 

5.hod

PNS

 

(IA)

přesun <<

Kožuszniková Barbara

z 8.hod

 

6.hod

F

   

odpadá

 

(Kw)

 

7.hod

B

 

(IA)

změna

Gociek Aleksandra

 
 

8.hod

PNS

   

přesun >>

 

na 5.hod

4.A

6.hod

N

N4A

(IIIA)

přesun <<

Orszulik Irena

z 8.hod

 

7.hod

G

   

odpadá

 

(Biz)

 

8.hod

R

R4A

 

odpadá

 

(Laz)

 

8.hod

N

N4A

 

přesun >>

 

na 6.hod

4.C

3.hod

R

R4C

(J2)

supluje

Bednarski Leszek

(Laz)

 

4.hod

G

 

(IC)

supluje

Mlčochová Grażyna

(Or)

 

 

Suplování:   Piątek 23.2.2018 (lichý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2.B

 

ter

ter

               

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bizoń Andrzej

 

-

-

-

-

-

-

-

-

   

Gąsior Jiří

 

Tz

..

               

Kulhanková Daniela

       

..

           

Kujawa Małgorzata

 

-

-

-

-

-

-

-

-

   

Lazarová Ilona

 

..

-

Kls

Pie

-

..

-

-

   

Mlčochová Grażyna

 

..

                 

Orszuliková Halina

 

-

Go

-

Kb

-

-

-

-

   

Przeczková Halina

 

..

Pie

Kt

-

-

-

-

   

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

aula

 

Lok

Lok

               

Změny v rozvrzích učitelů:

Gąsior Jiří

1., 2. hod dozór

Gociek Aleksandra

1.hod

navíc

B

1.B (B1B1)

(SB)

 
 

2.hod

supl. (Or)

B

2.C

(SB)

 

Hrnčířová Eva

1.hod

odpadá

M

2.B (M2B1)

 

lekcja w terenie

 

2.hod

odpadá

M

2.B (M2B2)

 

lekcja w terenie

 

před 5. hodinou dohled dyżur 2. piętro

 

Klusová Agata

3.hod

supl. (Laz)

R

4.A (R4A)

(J2)

 

Kotulová Taťána

3.hod

spojeno (Prze)

A

3.B (A3B2)

(IIIA)

 

Kožuszniková Barbara

před 1. hodinou dohled dyżur-szatnie

 

Kubień Vladislav

4.hod

supl. (Or)

P

3.A

(IC)

 

Mlčochová Grażyna

1. hod dozór

Orszulik Irena

1.hod

přesun >>

N

1.B (N1B)

 

na 22.2. 8.hod

Pieczka Barbara

2.hod

změna

A

1.B (A1B2)

(IIA)

 
 

2.hod

spojeno (Prze)

A

1.B (A1B1)

(IIA)

 
 

4.hod

supl. (Laz)

R

3.B (R3B1)

(J2)

 
 

před 5. hodinou dohled dyżur-stary korytarz

 

Różański Henryk

5.hod

supl. (Prze)

A

1.A (A1A2)

(mult)

 
 

před 2. hodinou dohled dyżur-szatnie

 
 

před 6. hodinou dohled dyżur 1. piętro łącznik

 

Suchá Gražyna

před 6. hodinou dohled dyżur-stary korytarz

 

Tietzová Regina

1.hod

pogotowie II półrocze

 

Zemene Roman

6.hod

navíc

Inf

4.C (I4C2)

(INF1)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

5.hod

A

A1A2

(mult)

supluje

Różański Henryk

(Prze)

1.B

1.hod

B

B1B1

(SB)

navíc

Gociek Aleksandra

 
 

1.hod

R

R1B

 

odpadá

 

(Laz)

 

1.hod

N

N1B

 

přesun >>

 

na 22.2. (Cz) 8.hod

 

2.hod

A

A1B2

(IIA)

změna

Pieczka Barbara

 
 

2.hod

A

A1B1

(IIA)

spojí

Pieczka Barbara

(Prze)

2.B

1., 2. hod lekcja w terenie

2.C

2.hod

B

 

(SB)

supluje

Gociek Aleksandra

(Or)

 

6.hod

R

R2C

 

odpadá

 

(Laz)

3.A

4.hod

P

 

(IC)

supluje

Kubień Vladislav

(Or)

3.B

3.hod

A

A3B2

(IIIA)

spojí

Kotulová Taťána

(Prze)

 

4.hod

R

R3B1

(J2)

supluje

Pieczka Barbara

(Laz)

3.C

1.hod

A

A3C2

 

odpadá

 

(Prze)

4.A

3.hod

R

R4A

(J2)

supluje

Klusová Agata

(Laz)

4.C

4.hod

Inf

I4C2

 

odpadá

 

(Klh)

 

6.hod

Inf

I4C2

(INF1)

navíc

Zemene Roman

 

 

 

Suplování:   Poniedziałek 26.2.2018 (sudý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.A

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

1.B

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

1.C

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bednarski Leszek

..

..

..

..

Or

-

..

-

-

-

-

Bizoń Andrzej

-

-

-

-

-

Or

-

-

-

-

-

Gąsior Jiří

-

-

-

-

-

Kos

-

Kos

..

-

-

Kujawa Małgorzata

 

..

Sz

Ad

-

-

-

-

-

   

Labudek Tomáš

-

Ko

Ja

-

..

-

-

-

-

-

Mitrenga Marian

 

..

                 

Změny v rozvrzích učitelů:

Adamusová Danuta

3.hod

supl. (Kw)

M

3.A

(IVB)

 

Bednarski Leszek

0.- 10. hod dozór

Bień Janina

1.hod

odpadá

M

1.B

 

kurs narciarski

Bizoń Andrzej

0.- 10. hod dozór

Bocek Marta

5.hod

odpadá

H

1.A

 

kurs narciarski

Broda Katarzyna

7.hod

odpadá

Fr

1.C (FR1C)

 

kurs narciarski

Gąsior Jiří

0.- 10. hod dozór

Hrnčířová Eva

2.hod

odpadá

M

1.A (M1A2)

 

kurs narciarski

 

3.hod

odpadá

M

1.A (M1A1)

 

kurs narciarski

 

před 3., 4. hodinou dohled dyżur 2. piętro

 

Jarnotová Marie

1.hod

odpadá

Ch

1.A

 

kurs narciarski

 

2.hod

supl. (Lab)

Ch

3.A

(IA)

 
 

8.hod

odpadá

Ch

1.C

 

kurs narciarski

Klimasová Irena

5.hod

odpadá

Cz

1.C (C1C2)

 

kurs narciarski

 

před 5. hodinou dohled dyżur-szatnie

 

Kosiec Lidia

3.hod

odpadá

P

1.B

 

kurs narciarski

 

5.hod

spojeno (Gą)

P

3.B (Chl)

(IIIB)

 
 

6.hod

navíc

P

4.A

(IVA)

 
 

7.hod

spojeno (Gą)

P

3.B (Dív)

(IIIB)

 
 

8.hod

odpadá

P

4.A (P4A2)

 

zrušeno

Kotulová Taťána

6.hod

odpadá

A

1.A (A1A1)

 

kurs narciarski

Kožuszniková Barbara

1.hod

supl. (Lab)

PNS

2.C

(IIC)

 
 

8.hod

odpadá

Cz

1.A (C1A2)

 

kurs narciarski

 

před 1. hodinou dohled dyżur 2. piętro

 

Kubień Vladislav

6.hod

odpadá

P

4.B (P4B1)

 

zrušeno

 

7.hod

navíc

P

4.B

(IVB)

 
 

8.hod

přesun <<

P

4.B

(IVB)

z 28.2. 3.hod

Kulhanková Daniela

6.hod

odpadá

B

2.A

 

změna hodiny

 

7.hod

změna

B

2.A

(SB)

 

Labudek Tomáš

0.- 10. hod dozór

Lazarová Ilona

6.hod

odpadá

R

1.B (R1B)

 

kurs narciarski

 

před 7. hodinou dohled dyżur-szatnie

 

Mitrenga Marian

2.hod

odpadá

M

1.C (M1C2)

 

kurs narciarski

 

1. hod dozór

Mlčochová Grażyna

4.hod

supl. (Lab)

G

2.A

(SG)

 
 

6.hod

změna

G

2.A

(SG)

 
 

7.hod

odpadá

G

2.A

 

změna hodiny

 

před 6. hodinou dohled dyżur-szatnie

 

Orszulik Irena

4.hod

odpadá

N

1.A (N1A)

 

kurs narciarski

 

6.hod

odpadá

N

1.B (N1B)

 

kurs narciarski

Orszuliková Halina

3.hod

odpadá

P

1.C

 

kurs narciarski

 

4.hod

spojeno (Be)

P

3.A (Dív)

(IC)

 
 

5.hod

spojeno (Biz)

P

3.A (Chl)

(IC)

 

Pieczka Barbara

4.hod

odpadá

R

1.A (R1A)

 

kurs narciarski

 

7.hod

odpadá

R

1.C (R1C)

 

kurs narciarski

 

8.hod

odpadá

A

1.B (A1B2)

 

kurs narciarski

Pribulová Halina

8.hod

odpadá

Cz

1.A (C1A1)

 

kurs narciarski

Przeczková Halina

4.hod

odpadá

A

1.C (A1C2)

 

kurs narciarski

 

6.hod

odpadá

A

1.A (A1A2)

 

kurs narciarski

 

8.hod

odpadá

A

1.B (A1B1)

 

kurs narciarski

Różański Henryk

4.hod

odpadá

A

1.C (A1C1)

 

kurs narciarski

Suchá Gražyna

5.hod

odpadá

Cz

1.C (C1C1)

 

kurs narciarski

Szczotka Michal

2.hod

supl. (Kw)

H

2.B

(SG)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

0.- 10. hod kurs narciarski

1.B

0.- 10. hod kurs narciarski

1.C

0.- 10. hod kurs narciarski

2.A

0.hod

WfK

WFK

 

odpadá

 

(Be)

 

4.hod

G

 

(SG)

supluje

Mlčochová Grażyna

(Lab)

 

6.hod

G

 

(SG)

změna

Mlčochová Grażyna

(Klh)

 

7.hod

B

 

(SB)

změna

Kulhanková Daniela

(Mč)

2.B

2.hod

H

 

(SG)

supluje

Szczotka Michal

(Kw)

2.C

1.hod

PNS

 

(IIC)

supluje

Kožuszniková Barbara

(Lab)

3.A

2.hod

Ch

 

(IA)

supluje

Jarnotová Marie

(Lab)

 

3.hod

M

 

(IVB)

supluje

Adamusová Danuta

(Kw)

 

4.hod

P

Dív

(IC)

spojí

Orszuliková Halina

(Be)

 

5.hod

P

Chl

(IC)

spojí

Orszuliková Halina

(Biz)

3.B

5.hod

P

Chl

(IIIB)

spojí

Kosiec Lidia

(Gą)

 

7.hod

P

Dív

(IIIB)

spojí

Kosiec Lidia

(Gą)

3.C

1.hod

F

   

odpadá

 

(Kw)

4.A

6.hod

P

 

(IVA)

navíc

Kosiec Lidia

 
 

8.hod

Wf

Chl

 

odpadá

 

(Gą)

 

8.hod

P

P4A2

 

odpadá

 

(Kos)

4.B

0.hod

WfK

WFK

 

odpadá

 

(Be)

 

6.hod

Wf

Dív

 

odpadá

 

(Be)

 

6.hod

P

P4B1

 

odpadá

 

(Kb)

 

7.hod

P

 

(IVB)

navíc

Kubień Vladislav

 
 

8.hod

P

 

(IVB)

přesun <<

Kubień Vladislav

z 28.2. (Śr) 3.hod

 

 

Suplování:   Wtorek 27.2.2018 (sudý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.A

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

1.B

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

1.C

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bednarski Leszek

-

-

-

Or

-

Mt

..

..

-

-

-

Bizoń Andrzej

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gąsior Jiří

-

..

Mt

-

Or

..

-

-

-

-

-

Klusová Agata

 

-

                 

Kulhanková Daniela

 

Ja

                 

Labudek Tomáš

-

-

-

-

-

-

Ja

-

..

-

-

Przeczková Halina

 

-

                 

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

aula

     

Lok

Lok

Lok

         

J1

     

Lok

Lok

Lok

         

SB

 

Lok

Lok

               

SCh

 

Lok

Lok

               

Změny v rozvrzích učitelů:

Adamusová Danuta

1.hod

změna

SCh

3.C (SCH3)+

(SF)

 
 

2.hod

změna

SCh

3.C (SCH3)+

(SF)

 
 

4.hod

odpadá

Ch

1.B

 

kurs narciarski

 

před 2. hodinou dohled dyżur 3. piętro

 

Bednarski Leszek

0.- 10. hod dozór

Bień Janina

3.hod

odpadá

M

1.B

 

kurs narciarski

Bizoń Andrzej

0.- 10. hod dozór

Bocek Marta

1.hod

odpadá

H

1.A

 

kurs narciarski

 

před 2. hodinou dohled dyżur-szatnie

 

Broda Katarzyna

5.hod

změna

Fr

4.C (FR4)+

(SG)

 
 

7.hod

odpadá

Fr

1.C (FR1C)

 

kurs narciarski

Gąsior Jiří

0.- 10. hod dozór

Hrnčířová Eva

5.hod

odpadá

M

1.A

 

kurs narciarski

 

před 7., 8. hodinou dohled dyżur 2. piętro

 

Jarnotová Marie

1.hod

pogotowie II półrocze

 
 

1.hod

odpadá

Ch

1.C

 

kurs narciarski

 

4.hod

odpadá

Ch

1.A

 

kurs narciarski

 

6.hod

supl. (Lab)

Ch

3.B

(SCh)

 

Kalina Leszek

7.hod

odpadá

Wm

1.B (WM1B)

 

kurs narciarski

 

8.hod

odpadá

Wm

1.B (WM1B)

 

kurs narciarski

Klimasová Irena

2.hod

odpadá

Cz

1.C (C1C2)

 

kurs narciarski

Klusová Agata

3.hod

změna

R

2.B (R2B)

(SG)

 
 

1. hod dozór

Kosiec Lidia

1.hod

odpadá

P

1.B (P1B1)

 

kurs narciarski

 

2.hod

odpadá

P

1.A

 

kurs narciarski

 

5.hod

odpadá

P

1.B (P1B2)

 

kurs narciarski

Kotulová Taťána

4.hod

změna

A

3.B (A3B1)

(SCh)

 
 

8.hod

odpadá

A

1.A (A1A1)

 

kurs narciarski

Kubień Vladislav

7.hod

odpadá

Wpl

1.B (WP1B)

 

kurs narciarski

 

8.hod

odpadá

Wpl

1.B (WP1B)

 

kurs narciarski

Kulhanková Daniela

2.hod

odpadá

B

1.B

 

kurs narciarski

 

3.hod

odpadá

B

1.A

 

kurs narciarski

Labudek Tomáš

0.- 10. hod dozór

Mitrenga Marian

2.hod

spojeno (Gą)

M

2.C (Dív)

(IIC)

 
 

4.hod

odpadá

M

1.C

 

kurs narciarski

 

5.hod

spojeno (Be)

M

2.C (Chl)

(IIC)

 
 

6.hod

navíc

M

3.C

(IA)

 
 

před 1., 3. hodinou dohled dyżur-szatnie

 

Mlčochová Grażyna

6.hod

odpadá

G

1.A

 

kurs narciarski

Orszulik Irena

6.hod

změna

N

2.A (N2A)

(IIA)

 
 

před 5. hodinou dohled dyżur-szatnie

 

Orszuliková Halina

3.hod

spojeno (Be)

P

4.C (Chl)

(IB)

 
 

4.hod

spojeno (Gą)

P

4.C (Dív)

(IB)

 

Pieczka Barbara

7.hod

odpadá

R

1.C (R1C)

 

kurs narciarski

Przeczková Halina

5.hod

odpadá

A

1.C (A1C2)

 

kurs narciarski

 

8.hod

odpadá

A

1.A (A1A2)

 

kurs narciarski

 

před 6. hodinou dohled dyżur-szatnie

 
 

1. hod dozór

Różański Henryk

5.hod

odpadá

A

1.C (A1C1)

 

kurs narciarski

 

před 2. hodinou dohled dyżur 1. piętro łącznik

 

Suchá Gražyna

2.hod

odpadá

Cz

1.C (C1C1)

 

kurs narciarski

Szczotka Michal

3.hod

odpadá

H

1.C

 

kurs narciarski

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

0.- 10. hod kurs narciarski

1.B

0.- 10. hod kurs narciarski

1.C

0.- 10. hod kurs narciarski

2.A

6.hod

N

N2A

(IIA)

změna

Orszulik Irena

 

2.B

3.hod

R

R2B

(SG)

změna

Klusová Agata

 

2.C

2.hod

M

Dív

(IIC)

spojí

Mitrenga Marian

(Gą)

 

5.hod

M

Chl

(IIC)

spojí

Mitrenga Marian

(Be)

3.A

1.hod

SCh

SCH3

(SF)

změna

Adamusová Danuta

 
 

2.hod

SCh

SCH3

(SF)

změna

Adamusová Danuta

 

3.B

1.hod

SCh

SCH3

(SF)

změna

Adamusová Danuta

 
 

2.hod

SCh

SCH3

(SF)

změna

Adamusová Danuta

 
 

4.hod

A

A3B1

(SCh)

změna

Kotulová Taťána

 
 

6.hod

Ch

 

(SCh)

supluje

Jarnotová Marie

(Lab)

3.C

1.hod

SCh

SCH3

(SF)

změna

Adamusová Danuta

 
 

2.hod

SCh

SCH3

(SF)

změna

Adamusová Danuta

 
 

6.hod

M

 

(IA)

navíc

Mitrenga Marian

 
 

7.hod

Wf

Dív

 

odpadá

 

(Be)

4.B

5.hod

Fr

FR4

(SG)

změna

Broda Katarzyna

 

4.C

3.hod

P

Chl

(IB)

spojí

Orszuliková Halina

(Be)

 

4.hod

P

Dív

(IB)

spojí

Orszuliková Halina

(Gą)

 

5.hod

Fr

FR4

(SG)

změna

Broda Katarzyna

 

 

 

Suplování:   Środa 28.2.2018 (sudý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.A

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

1.B

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

1.C

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bednarski Leszek

..

..

..

..

-

..

-

-

-

-

-

Bizoń Andrzej

-

-

-

-

-

-

-

-

..

-

-

Gąsior Jiří

-

-

-

-

Mt

-

Mt

..

..

..

-

Kulhanková Daniela

 

Hr

Hr

Hr

             

Labudek Tomáš

-

Ja

Kos

..

..

..

-

-

Ja

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Adamusová Danuta

7.hod

přesun <<

Ch

2.C (CHC2)

(LFCh)

z 21.2. 8.hod

 

8.hod

přesun <<

Ch

2.C (CHC2)

(LFCh)

z 21.2. 7.hod

Bednarski Leszek

0.- 10. hod dozór

Bizoń Andrzej

0.- 10. hod dozór

Gąsior Jiří

0.- 10. hod dozór

Hrnčířová Eva

1.hod

supl. (Klh)

GEN

4.C (GEN)+

(SB)

 
 

2.hod

supl. (Klh)

GEN

4.C (GEN)+

(SB)

 
 

3.hod

spojeno (Klh)

SB

3.C (SB32)+

(SB)

 
 

4.hod

spojeno (Klh)

SB

3.C (SB32)+

(SB)

 
 

6.hod

odpadá

M

1.A

 

kurs narciarski

 

před 1., 8. hodinou dohled dyżur 2. piętro

 

Jarnotová Marie

1.hod

supl. (Lab)

Ch

3.A

(IA)

 
 

8.hod

supl. (Lab)

Ch

3.B

(SCh)

 

Kalina Leszek

7.hod

odpadá

Wm

1.C (WM1C)

 

kurs narciarski

 

8.hod

odpadá

Wm

1.C (WM1C)

 

kurs narciarski

Klimasová Irena

1.hod

odpadá

Cz

1.B (C1B2)

 

kurs narciarski

Kosiec Lidia

2.hod

supl. (Lab)

P

2.A

(IA)

 
 

3.hod

odpadá

P

1.A (P1A1)

 

kurs narciarski

 

4.hod

odpadá

P

1.B

 

kurs narciarski

 

5.hod

přesun <<

P

4.A

(IVA)

z 6.hod

 

6.hod

přesun <<

P

4.A

(IVA)

z 1.3. 4.hod

Kožuszniková Barbara

1.hod

odpadá

Cz

1.A (C1A2)

 

kurs narciarski

 

2.hod

pogotowie II półrocze

 

Kubień Vladislav

3.hod

přesun >>

P

4.B

 

na 26.2. 8.hod

 

7.hod

odpadá

Wpl

1.C (WP1C)

 

kurs narciarski

 

8.hod

odpadá

Wpl

1.C (WP1C)

 

kurs narciarski

Kulhanková Daniela

4.hod

odpadá

SB

3.C (SB32)+

 

změna hodiny

 

6.hod

odpadá

B

1.B

 

kurs narciarski

 

8.hod

odpadá

B

1.A (B1A1)

 

kurs narciarski

Labudek Tomáš

0.- 10. hod dozór

Lazarová Ilona

3.hod

odpadá

R

1.B (R1B)

 

kurs narciarski

Mitrenga Marian

4.hod

spojeno (Gą)

M

2.A (Chl)

(IIA)

 
 

6.hod

spojeno (Gą)

M

2.A (Dív)

(IIA)

 
 

před 5., 7. hodinou dohled dyżur-szatnie

 

Mlčochová Grażyna

2.hod

odpadá

G

1.B

 

kurs narciarski

 

5.hod

přesun <<

G

4.B

(SG)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

G

4.B

 

na 5.hod

Orszulik Irena

3.hod

odpadá

N

1.B (N1B)

 

kurs narciarski

 

4.hod

odpadá

N

1.A (N1A)

 

kurs narciarski

Orszuliková Halina

1.hod

odpadá

P

1.C (P1C1)

 

kurs narciarski

 

2.hod

odpadá

P

1.C (P1C2)

 

kurs narciarski

Pieczka Barbara

4.hod

odpadá

R

1.A (R1A)

 

kurs narciarski

 

5.hod

odpadá

A

1.B (A1B2)

 

kurs narciarski

 

před 6. hodinou dohled dyżur-szatnie

 

Pribulová Halina

1.hod

odpadá

Cz

1.A (C1A1)

 

kurs narciarski

 

3.hod

přesun <<

Cz

4.B (C4B1)

(IIC)

z 1.3. 8.hod

Przeczková Halina

5.hod

odpadá

A

1.B (A1B1)

 

kurs narciarski

Suchá Gražyna

1.hod

odpadá

Cz

1.B (C1B1)

 

kurs narciarski

 

3.hod

přesun <<

Cz

4.B (C4B2)

(IA)

z 1.3. 8.hod

 

4.hod

změna

Cz

4.B (C4B2)

(IA)

 

Szczotka Michal

8.hod

odpadá

H

1.B

 

kurs narciarski

Zemene Roman

3.hod

odpadá

Inf

1.C (I1C2)

 

kurs narciarski

 

4.hod

odpadá

Inf

1.C (I1C1)

 

kurs narciarski

 

před 4. hodinou dohled dyżur-szatnie

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

0.- 10. hod kurs narciarski

1.B

0.- 10. hod kurs narciarski

1.C

0.- 10. hod kurs narciarski

2.A

0.hod

WfK

WFK

 

odpadá

 

(Be)

 

2.hod

P

 

(IA)

supluje

Kosiec Lidia

(Lab)

 

4.hod

M

Chl

(IIA)

spojí

Mitrenga Marian

(Gą)

 

6.hod

M

Dív

(IIA)

spojí

Mitrenga Marian

(Gą)

 

9.hod

NGs

GSG

 

odpadá

 

(Gą)

2.B

8.hod

Wf

Chl

 

odpadá

 

(Gą)

 

9.hod

NGs

GSG

 

odpadá

 

(Gą)

2.C

7.hod

Ch

CHC2

(LFCh)

přesun <<

Adamusová Danuta

z 21.2. (Śr) 8.hod

 

7.hod

Ch

CHC1

 

odpadá

 

(Ad)

 

8.hod

Ch

CHC2

(LFCh)

přesun <<

Adamusová Danuta

z 21.2. (Śr) 7.hod

 

8.hod

Ch

CHC1

 

odpadá

 

(Ad)

 

9.hod

NGs

GSG

 

odpadá

 

(Gą)

3.A

1.hod

Ch

 

(IA)

supluje

Jarnotová Marie

(Lab)

 

3.hod

SB

SB32

(SB)

spojí

Hrnčířová Eva

(Klh)

 

4.hod

SB

SB32

(SB)

spojí

Hrnčířová Eva

(Klh)

 

9.hod

NGs

GSG

 

odpadá

 

(Gą)

3.B

3.hod

SB

SB32

(SB)

spojí

Hrnčířová Eva

(Klh)

 

4.hod

SB

SB32

(SB)

spojí

Hrnčířová Eva

(Klh)

 

8.hod

Ch

 

(SCh)

supluje

Jarnotová Marie

(Lab)

 

9.hod

NGs

GSG

 

odpadá

 

(Gą)

3.C

3.hod

SB

SB32

(SB)

spojí

Hrnčířová Eva

(Klh)

 

4.hod

SB

SB32

(SB)

spojí

Hrnčířová Eva

(Klh)

 

9.hod

NGs

GSG

 

odpadá

 

(Gą)

4.A

1.hod

GEN

GEN

(SB)

supluje

Hrnčířová Eva

(Klh)

 

2.hod

GEN

GEN

(SB)

supluje

Hrnčířová Eva

(Klh)

 

5.hod

P

 

(IVA)

přesun <<

Kosiec Lidia

z 6.hod

 

6.hod

P

 

(IVA)

přesun <<

Kosiec Lidia

z 1.3. (Cz) 4.hod

 

7.hod

Wf

Chl

 

odpadá

 

(Gą)

 

8.hod

G

   

odpadá

 

(Biz)

 

9.hod

NGs

GSG

 

odpadá

 

(Gą)

4.B

0.hod

WfK

WFK

 

odpadá

 

(Be)

 

1.hod

GEN

GEN

(SB)

supluje

Hrnčířová Eva

(Klh)

 

2.hod

GEN

GEN

(SB)

supluje

Hrnčířová Eva

(Klh)

 

3.hod

Cz

C4B2

(IA)

přesun <<

Suchá Gražyna

z 1.3. (Cz) 8.hod

 

3.hod

Cz

C4B1

(IIC)

přesun <<

Pribulová Halina

z 1.3. (Cz) 8.hod

 

3.hod

P

   

přesun >>

 

na 26.2. (Po) 8.hod

 

4.hod

Cz

C4B2

(IA)

změna

Suchá Gražyna

 
 

5.hod

G

 

(SG)

přesun <<

Mlčochová Grażyna

z 8.hod

 

7.hod

Wf

Chl

 

odpadá

 

(Gą)

 

8.hod

G

   

přesun >>

 

na 5.hod

 

9.hod

NGs

GSG

 

odpadá

 

(Gą)

4.C

1.hod

GEN

GEN

(SB)

supluje

Hrnčířová Eva

(Klh)

 

2.hod

GEN

GEN

(SB)

supluje

Hrnčířová Eva

(Klh)

 

9.hod

NGs

GSG

 

odpadá

 

(Gą)

 

 

Suplování:   Czwartek 1.3.2018 (sudý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.A

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

1.B

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

1.C

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bednarski Leszek

-

..

Or

-

Kw

-

-

-

-

-

-

Bizoń Andrzej

-

-

-

-

-

Kw

-

..

-

-

-

Gąsior Jiří

-

Or

..

..

-

Bie

..

Kos

Kos

-

-

Kulhanková Daniela

           

Kl

       

Labudek Tomáš

-

..

..

Ja

-

..

..

-

Go

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Adamusová Danuta

1.hod

odpadá

Ch

1.B

 

kurs narciarski

Bednarski Leszek

0.- 10. hod dozór

Bień Janina

2.hod

změna

M

3.B

(IA)

 
 

3.hod

odpadá

M

1.B (M1B1)

 

kurs narciarski

 

5.hod

spojeno (Gą)

M

3.B (Chl)

(IIIB)

 
 

6.hod

odpadá

M

3.B (M3B1)

 

zrušeno

 

před 1. hodinou dohled dyżur-szatnie

 

Bizoń Andrzej

0.- 10. hod dozór

Bocek Marta

4.hod

odpadá

H

1.A

 

kurs narciarski

Broda Katarzyna

4.hod

odpadá

Fr

1.C (FR1C)

 

kurs narciarski

Gąsior Jiří

0.- 10. hod dozór

Gociek Aleksandra

8.hod

supl. (Lab)

B

2.C

(SB)

 

Jarnotová Marie

3.hod

supl. (Lab)

Ch

3.B

(IA)

 

Kalina Leszek

6.hod

jadalnia

 
 

7.hod

odpadá

Wm

1.A (WM1A)

 

kurs narciarski

 

8.hod

odpadá

Wm

1.A (WM1A)

 

kurs narciarski

Klimasová Irena

4.hod

odpadá

Cz

1.B (C1B2)

 

kurs narciarski

 

6.hod

odpadá

Cz

1.C (C1C2)

 

kurs narciarski

Kosiec Lidia

2.hod

odpadá

P

3.B

 

změna hodiny

 

4.hod

přesun >>

P

4.A

 

na 28.2. 6.hod

 

6.hod

navíc

P

3.B

(IIIB)

 
 

7.hod

spojeno (Gą)

P

2.A (Dív)

(IIA)

 
 

8.hod

spojeno (Gą)

P

2.A (Chl)

(IIA)

 

Kotulová Taťána

5.hod

navíc

A

4.A (A4A2)

(IA)

 

Kožuszniková Barbara

1.hod

odpadá

Cz

1.A (C1A2)

 

kurs narciarski

 

před 8. hodinou dohled dyżur 2. piętro

 

Kubień Vladislav

7.hod

odpadá

Wpl

1.A (WP1A)

 

kurs narciarski

 

8.hod

odpadá

Wpl

1.A (WP1A)

 

kurs narciarski

Kulhanková Daniela

5.hod

odpadá

B

1.A

 

kurs narciarski

 

8.hod

odpadá

B

1.B (B1B1)

 

kurs narciarski

Kujawa Małgorzata

4.hod

spojeno (Be)

M

3.A (Dív)

(IIC)

 
 

5.hod

spojeno (Biz)

M

3.A (Chl)

(IIC)

 
 

před 4. hodinou dohled dyżur 2. piętro

 

Labudek Tomáš

0.- 10. hod dozór

Mitrenga Marian

3.hod

odpadá

M

1.C

 

kurs narciarski

 

6.hod

navíc

M

4.A

(IB)

 
 

před 4., 6. hodinou dohled dyżur-szatnie

 

Mlčochová Grażyna

3.hod

odpadá

G

1.A

 

kurs narciarski

Orszulik Irena

2.hod

odpadá

N

1.A (N1A)

 

kurs narciarski

Orszuliková Halina

1.hod

spojeno (Gą)

P

2.C (Dív)

(IC)

 
 

2.hod

spojeno (Be)

P

2.C (Chl)

(IC)

 
 

5.hod

odpadá

P

1.C

 

kurs narciarski

Pieczka Barbara

2.hod

odpadá

R

1.A (R1A)

 

kurs narciarski

 

3.hod

odpadá

A

4.A (A4A1)

 

zrušeno

 

4.hod

odpadá

R

1.C (R1C)

 

kurs narciarski

 

5.hod

navíc

A

4.A (A4A1)

(J1)

 

Pribulová Halina

1.hod

odpadá

Cz

1.A (C1A1)

 

kurs narciarski

 

3.hod

navíc

Cz

4.A

(IVA)

 
 

4.hod

navíc

Cz

4.A

(IVA)

 
 

5.hod

odpadá

Cz

4.A (C4A1)

 

zrušeno

 

8.hod

přesun >>

Cz

4.B (C4B1)

 

na 28.2. 3.hod

Przeczková Halina

1.hod

odpadá

A

1.C (A1C2)

 

kurs narciarski

 

před 2. hodinou dohled dyżur-szatnie

 

Różański Henryk

1.hod

odpadá

A

1.C (A1C1)

 

kurs narciarski

Suchá Gražyna

4.hod

odpadá

Cz

1.B (C1B1)

 

kurs narciarski

 

6.hod

odpadá

Cz

1.C (C1C1)

 

kurs narciarski

 

8.hod

přesun >>

Cz

4.B (C4B2)

 

na 28.2. 3.hod

 

před 5. hodinou dohled dyżur-szatnie

 

Szczotka Michal

2.hod

odpadá

H

1.C

 

kurs narciarski

Zemene Roman

5.hod

odpadá

Inf

1.B (I1B2)

 

kurs narciarski

 

6.hod

odpadá

Inf

1.B (I1B1)

 

kurs narciarski

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

0.- 10. hod kurs narciarski

1.B

0.- 10. hod kurs narciarski

1.C

0.- 10. hod kurs narciarski

2.A

7.hod

P

Dív

(IIA)

spojí

Kosiec Lidia

(Gą)

 

8.hod

P

Chl

(IIA)

spojí

Kosiec Lidia

(Gą)

2.C

1.hod

P

Dív

(IC)

spojí

Orszuliková Halina

(Gą)

 

2.hod

P

Chl

(IC)

spojí

Orszuliková Halina

(Be)

 

8.hod

B

 

(SB)

supluje

Gociek Aleksandra

(Lab)

3.A

4.hod

M

Dív

(IIC)

spojí

Kujawa Małgorzata

(Be)

 

5.hod

M

Chl

(IIC)

spojí

Kujawa Małgorzata

(Biz)

3.B

2.hod

M

 

(IA)

změna

Bień Janina

(Kos)

 

3.hod

Ch

 

(IA)

supluje

Jarnotová Marie

(Lab)

 

5.hod

M

Chl

(IIIB)

spojí

Bień Janina

(Gą)

 

6.hod

P

 

(IIIB)

navíc

Kosiec Lidia

 

4.A

1.hod

SF

SF4

 

odpadá

 

(Lab)

 

2.hod

SF

SF4

 

odpadá

 

(Lab)

 

3.hod

Cz

 

(IVA)

navíc

Pribulová Halina

 
 

4.hod

Cz

 

(IVA)

navíc

Pribulová Halina

 
 

5.hod

A

A4A1

(J1)

navíc

Pieczka Barbara

 
 

5.hod

A

A4A2

(IA)

navíc

Kotulová Taťána

 
 

5.hod

Cz

C4A1

 

odpadá

 

(Pa)

 

6.hod

M

 

(IB)

navíc

Mitrenga Marian

 
 

7.hod

G

   

odpadá

 

(Biz)

4.B

1.hod

SF

SF4

 

odpadá

 

(Lab)

 

2.hod

SF

SF4

 

odpadá

 

(Lab)

 

8.hod

Cz

C4B2

 

přesun >>

 

na 28.2. (Śr) 3.hod

 

8.hod

Cz

C4B1

 

přesun >>

 

na 28.2. (Śr) 3.hod

4.C

1.hod

SF

SF4

 

odpadá

 

(Lab)

 

2.hod

SF

SF4

 

odpadá

 

(Lab)

 

 

Suplování:   Piątek 2.3.2018 (sudý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.A

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

1.B

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

1.C

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

kuna

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bednarski Leszek

-

-

-

-

Mt

Mt

..

-

-

-

Bizoń Andrzej

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gąsior Jiří

-

Ors

Hr

-

-

-

-

-

-

-

Hrnčířová Eva

 

                 

Kulhanková Daniela

       

..

           

Labudek Tomáš

-

..

..

Ja

-

-

-

-

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Adamusová Danuta

3.hod

odpadá

Ch

1.B

 

kurs narciarski

Bednarski Leszek

0.- 10. hod dozór

Bień Janina

4.hod

odpadá

M

1.B

 

kurs narciarski

Bizoń Andrzej

0.- 10. hod dozór

Gąsior Jiří

0.- 10. hod dozór

Gociek Aleksandra

5.hod

odpadá

B

1.C

 

kurs narciarski

 

6.hod

odpadá

B

1.C (B1C1)

 

kurs narciarski

Hrnčířová Eva

2.hod

spojeno (Gą)

M

2.B (Chl)

(IVB)

 
 

4.hod

odpadá

M

1.A

 

kurs narciarski

Jarnotová Marie

1.hod

odpadá

Ch

1.C

 

kurs narciarski

 

3.hod

supl. (Lab)

Ch

3.A

(SCh)

 
 

6.hod

odpadá

Ch

1.A

 

kurs narciarski

Klimasová Irena

5.hod

odpadá

Cz

1.B (C1B2)

 

kurs narciarski

Kosiec Lidia

3.hod

odpadá

P

1.A

 

kurs narciarski

Kotulová Taťána

5.hod

odpadá

A

1.A (A1A1)

 

kurs narciarski

Kožuszniková Barbara

před 1., 2., 5. hodinou dohled dyżur 2. piętro

 

Kulhanková Daniela

1.hod

odpadá

Inf

1.A (I1A1)

 

kurs narciarski

 

2.hod

odpadá

Inf

1.A (I1A2)

 

kurs narciarski

Labudek Tomáš

0.- 10. hod dozór

Lazarová Ilona

1.hod

odpadá

R

1.B (R1B)

 

kurs narciarski

Mitrenga Marian

2.hod

odpadá

M

1.C

 

kurs narciarski

 

5.hod

spojeno (Be)

M

3.C (Dív)

(IIC)

 
 

6.hod

spojeno (Be)

M

3.C (Chl)

(IIC)

 

Mlčochová Grażyna

1.hod

spojeno (Hr)

Wf

2.B (M2B1)

(WF1)

 
 

3.hod

supl. (Gą)

Wf

4.C (Dív)

(WF1)

 
 

4.hod

supl. (Be)

Wf

4.C (Chl)

(WF1)

 

Orszulik Irena

1.hod

pogotowie II półrocze

 
 

1.hod

odpadá

N

1.B (N1B)

 

kurs narciarski

Pieczka Barbara

2.hod

odpadá

A

1.B (A1B2)

 

kurs narciarski

Przeczková Halina

2.hod

odpadá

A

1.B (A1B1)

 

kurs narciarski

 

5.hod

odpadá

A

1.A (A1A2)

 

kurs narciarski

 

před 4. hodinou dohled dyżur-szatnie

 

Różański Henryk

před 2. hodinou dohled dyżur-szatnie

 

Suchá Gražyna

5.hod

odpadá

Cz

1.B (C1B1)

 

kurs narciarski

Szczotka Michal

3.hod

odpadá

H

1.C

 

kurs narciarski

 

6.hod

odpadá

H

1.B

 

kurs narciarski

Zemene Roman

6.hod

navíc

Inf

4.C (I4C2)

(INF1)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

0.- 10. hod kurs narciarski

1.B

0.- 10. hod kurs narciarski

1.C

0.- 10. hod kurs narciarski

2.A

7.hod

NGs

GSB

 

odpadá

 

(Be)

2.B

1.hod

Wf

M2B1

(WF1)

spojí

Mlčochová Grażyna

(Hr)

 

2.hod

M

Chl

(IVB)

spojí

Hrnčířová Eva

(Gą)

 

7.hod

NGs

GSB

 

odpadá

 

(Be)

2.C

7.hod

NGs

GSB

 

odpadá

 

(Be)

3.A

3.hod

Ch

 

(SCh)

supluje

Jarnotová Marie

(Lab)

 

7.hod

NGs

GSB

 

odpadá

 

(Be)

3.B

7.hod

NGs

GSB

 

odpadá

 

(Be)

3.C

5.hod

M

Dív

(IIC)

spojí

Mitrenga Marian

(Be)

 

6.hod

M

Chl

(IIC)

spojí

Mitrenga Marian

(Be)

 

7.hod

NGs

GSB

 

odpadá

 

(Be)

4.A

7.hod

NGs

GSB

 

odpadá

 

(Be)

4.B

7.hod

NGs

GSB

 

odpadá

 

(Be)

4.C

3.hod

Wf

Dív

(WF1)

supluje

Mlčochová Grażyna

(Gą)

 

4.hod

Wf

Chl

(WF1)

supluje

Mlčochová Grażyna

(Be)

 

4.hod

Inf

I4C2

 

odpadá

 

(Klh)

 

6.hod

Inf

I4C2

(INF1)

navíc

Zemene Roman

 
 

7.hod

NGs

GSB

 

odpadá

 

(Be)

 

Zpracováno v systému Bakaláři