Wydarzenia: 25.6. - 1.7.2018 (26. tŭden)

 

Termín

Akce

Úèastní se

 
Po
25.6.
 

13:00

Rada Pedagogiczna
1. - 4. lekcja nauka

aula

 
Wt
26.6.
 

 

Elektrownia Dzieĉmorowice
10:30

3.B
Gısior Jiĝí, Labudek Tomáš

 

Obroki

2.C
Pieczka Barbara (2.C), Polednik Janina (2.C)

 

Elektrownia Dzieĉmorowice
9:30

3.C
Mitrenga Marian (3.C), Pribulová Halina (3.C)

 

Chemie na hradì, DOV

1.B
Adamusová Danuta (1.B), Bieñ Janina (1.B)

 

Obroki

3.A
Klusová Agata (3.A), Suchá Gražyna (3.A)

 

Chemie na hradì, ZOO
ekskursja

1.A
Hrnèíĝová Eva (1.A), Klimasová Irena (1.A)

 

Chemie na hradì, DOV

1.C
Jarnotová Marie (1.C), Różañski Henryk (1.C)

 

Obroki

2.A
Orszulik Irena (2.A), Przeczková Halina (2.A)

 

Wycieczka

2.B
Mlèochová Grażyna (2.B), Tietzová Regina (2.B)

 
Œr
27.6.
 

 

Wycieczka klasowa

1.C
Gısior Jiĝí (1.C), Zemene Roman (1.C)

 

Wycieczka klasowa

1.A
Hrnèíĝová Eva (1.A), Pribulová Halina (1.A)

 

Prelekcje geograficzne
8:00 Afryka - Mt, Ks, Su, Ró, 10:00 Europa - Kos, Kl, Or, Ad

2.A, 2.B, 2.C, 3.C
Adamusová Danuta (3.C), Kalina Leszek (2.B), Klimasová Irena (2.B), Kosiec Lidia (2.A), Mitrenga Marian (2.A), Orszuliková Halina (2.C), Różañski Henryk (3.C), Suchá Gražyna (2.C)
aula

 

Elektrownia Dzieĉmorowice
9:30

3.A
Bednarski Leszek (3.A), Przeczková Halina (3.A)

 

Wycieczka

3.B
Kožuszniková Barbara (3.B), Lazarová Ilona (3.B)

 

Wycieczka klasowa

1.B
Labudek Tomᚠ(1.B), Szczotka Michal (1.B)

 
Cz
28.6.
 

8:30

Zakoñczenie roku szkolnego
DK Strzelnica, nastêpnie rozdanie œwiadectw w lokalach klasowych

1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C
Bednarski Leszek, Hrnèíĝová Eva, Klusová Agata, Lazarová Ilona, Mlèochová Grażyna, Orszulik Irena, Pieczka Barbara, Szczotka Michal, Zemene Roman

 
Pi
29.6.
 

 

Wolne dyrektora
remont szko³y

 

 
So
30.6.
 

 

 
Ne
1.7.
 

 

Zpracováno v systému Bakaláĝi