„Sapere Aude! Miej odwagę posługiwać się własnym rozumem.” Immanuel Kant
Přijímací řízení

Leden 2018

Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení.

Rozhodnutí - otevři
Kritéria - otevři

Podrobné informace příjímacího řízení: www.cermat.cz

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje jednotné zkušební schéma přijímacího řízení - otevři

Pozvánka na přípravné kurzy - otevři

Organizace přijímacího řízení 2018/19

Přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen „jednotná zkouška“), není-li dále stanoveno jinak. Možnost stanovit pro přijímací řízení zároveň školní přijímací zkoušku tím není dotčena.

V naší škole bude uchazeč skládat zkoušku (test) i z jazyka polského. 
Každý uchazeč může podat 2 přihlášky na dvě školy, nebo  v jedné škole, ale na dva různé obory a může vykonat na každé z nich přijímací zkoušku. Centrum pro zjišťování výsledků (Cermat) po vyhodnocení výsledků zašle na školy výsledky uchazečů, kde bude rozhodující lepší výsledek ze dvou zkoušek.

Termíny pro čtyřletá gymnázia: 12. a 16. dubna 2018 otevři

Pro školní rok 2018/2019 nabízíme: Obor 79-41-K/41 Gymnázium – pro žáky 9. tříd základních škol , denní studium


Předpokládaný počet přijatých uchazečů z řad žáků devátých tříd ZŠ do všeobecného oboru
79-41-K/41 Gymnázium je 90 žáků (tj. 3 třídy).

Formulář přihlášky - otevři

Ilustrační testy - www.cermat.cz - Jednotná přijímací zkouška SŠ 2017

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium budou zahájeny v březnuu 2018 - informace budou zaslány na jednotlivé základní školy a vyvěšeny na našich www stránkách.

« wstecz, aktualizacja 19.1.2012, artykuł wyświetlono 56,449×
Ladění: (1) SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Vypis_Clanek WHERE clan_nazev_seo LIKE 'prijimaci-rizeni' AND (clan_datum<=NOW() OR clan_datum IS NULL)
Ladění: (5) SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Vypis_Clanek WHERE clan_kategorie='Projekty' AND clan_datum<=NOW() AND (clan_datum_expirace IS NULL OR clan_datum_expirace>=NOW()) ORDER BY clan_nazev ASC LIMIT 25 OFFSET 0
Ladění: (1) SELECT FOUND_ROWS()
Ladění: (37) SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Vypis_ClanekPriloha WHERE clan_id='39' ORDER BY pril_poradi
Ladění: (1) UPDATE Clanek SET clan_citac=clan_citac+1 WHERE clan_id='39'