„Wszelka sztuka powinna stać się nauką, wszelka nauka – sztuką; poezja i filozofia powinny się zjednoczyć.” Friedrich Schlegel
Matury 2019 - Maturity 2019

Decyzja dyrektora szkoły - egzaminy maturalne 2018-19

Dyrektor szkoły podaje do wiadomości przedmioty wybieralne do egzaminu maturalnego 2018-19 w części profilowej i spis literatury z języka czeskiego (kanon) - otwórz    kanon

 

Rozhodnutí ředitele školy - maturitní zkoušky 2018-19

Ředitel školy vypisuje předměty pro maturitní zkoušku 2018-19 profilová část a soupis literárních děl z jazyka českého (kanón) - otwórz    kanon

« wstecz, aktualizacja 26.9.2018, artykuł wyświetlono 734×