„Sapere Aude! Miej odwagę posługiwać się własnym rozumem.” Immanuel Kant
Matura państwowa

Egzamin maturalny Matematyka +

informacje - otwórz

 

26.9.2018

Decyzja dyrektora szkoły - egzaminy maturalne 2018-19

Dyrektor szkoły podaje do wiadomości przedmioty wybieralne do egzaminu maturalnego 2018-19 w części profilowej i spis literatury z języka czeskiego (kanon) - w zakładce Tablica ogłoszeń

 

Sierpień 2018 - informcje dotyczący egzaminu maturalnego w sesji jesiennej

Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej w RCz podaje  szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu egzaminów maturalnych  - jesień 2018.

Schemat - otwórz

Przewodnik uczniowski - otwórz

 

Wrzesień 2019

Informacja z Ministerstwa Szkolnictwa - Egzamin maturalny wiosna 2019 - otwórz

 

Matura państwowa:

2 przedmioty obowiązkowe:

1- język czeski
2- język obcy ( angielski, niemiecki francuski, rosyjski, hiszpański) lub matematyka

Forma egzaminów

Języki : egzamin składa się z trzech części : pisemnej, testu dydaktycznego i ustnej
Matematyka - test dydaktyczny 

Poziom egzaminów
W  2019 roku obowiązywać będzie jeden poziom - podstawowy

Egzamin pisemny z języka czeskiego poprawiany będzie centralnie w ramach Republiki Czeskiej.

Egzaminy nadobowiązkowe - uczeń może zdawać w części państwowej najwyżej z dwu przedmiotów, których nie wybrał w części obowiązkowej - tzn. inny język obcy (patrz oferta) i matematyka

Zgłoszenia do matury - w terminie  do 1 grudnia 2018

Śledź również na bieżąco informacje : http://www.novamaturita.cz

 

 

 

 


 

 

« wstecz, aktualizacja 5.3.2012, artykuł wyświetlono 29,000×