„Nieście więc wiedzy pochodnię na czele i nowy udział bierzcie w wieków dziele, przyszłości podnoście gmach.” Adam Asnyk
Komórkobranie

 

logo1 kopie.jpg (podgląd)To zupełnie nowy projekt realizowany w murach naszego gimnazjum. Firma T-mobile wybrała naszą szkołę ze względu na nieprzeciętne pomysły naszych studentów podczas realizacji Malých grantů 2010, u nas znanych pod nazwą Biały Kruk. Wspólnie z czterema dalszymi placówkami edukacyjnymi stawiamy czoła zupełnie nowemu - pilotowemu projektowi, którego jeszcze nikt przed nami nie realizował.

Stoi przed nami niemałe wyzwanie. Uczymy się nowych, potrzebnych  rzeczy.

Głównym celem tego projektu jest uświadomienie ludziom konieczności utylizacji telefonów komórkowych. Według niedawno przeprowadzonych badań, tylko na terenie RC przeszło 8 mln nieużywanych telefonów leży gdzieś w szufladach. Z pewnością niektóre z nich trafiają do śmietnika i w ten sposób zagrażają środowisku naturalnemu.

Spróbujemy wymyślić efektywny system zbierania nieużywanych, starych telefonów komórkowych. 

 

Cele projektu:komorka.jpg (173×224)

 • Znaleźć i wypróbować sposoby efektywnego „zbierania" starych, zepsutych, nieużywanych telefonów komórkowych oraz akumulatorów, byśmy je następnie mogli poddać bezpiecznemu dla środowiska recyklingu
 • Założyć nietypowy inkubator przyszłych menadżerów
 • Rozpocząć falę uświadamiania i chęci recyklingu wśród obywateli
 • W pierwszym roku zebrać 10 - 20 tysięcy telefonów
 • Następnie chcemy wykorzystać doświadczenia z pierwszego roku działania i w roku 2012 założyć organizację studencką, której celem będzie recykling telefonów komórkowych
 • Dlatego że firma T-mobile jest sponsorem i zarazem inicjatorem tego działania, chcemy, by stanęła w czołówce w liczbie ekologicznie zlikwidowanych użytych telefonów komórkowyc

 

Przebieg:

 • Grupa zdolnych i kreatywnych studentów (pod opieką Daniela Szpyrca, Łukasza Kubiny i Patrika Sikory) obmyśliła po burzliwych przygotowaniach różne modele działań
 • Opracowali biznesplany, które zaprezentowali w Pradze
 • Na ich podstawie szkoła otrzymuje od firmy T-mobile wsparcie finansowe w wysokości 100.000 Kč
 • W lutym ruszamy. Pokażemy, że „gimplorze" to nie lenie. Wykonamy sporo dobrej roboty: 
 1. Łukasz i jego grupa: zbiera w naszej szkole telefony na zasadzie konkursu (zapis na gwiezdnym szlaku szkoły)
 2. Patrik i jego grupa: skupia się na polskich szkołach podstawowych (konkurs o zapis do Księgi rekordów i Odlotowy Dzień Warsztatów
 3. Daniel  i Wojtek: zbieranie wśród fanów muzyki i w czasie akcji młodzieżowych

foto.jpg (447×334)

 • Recyklację zapewnia spółka EKO-logistics, która wygrała konkurs na ekologiczną i jawną utylizację sprzętu związanego z komórkami telefonicznymi
 • Na początku czerwca przebiegnie podsumowanie zbiorów i wyników wszystkich 5 placówek, które zaangażowano w tym pilotażowym na skalę całopaństwową projekcie. Spółka T-Mobile zorganizuje przy współpracy mediów dużą akcję.

 

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału.

Zagadnij rodziców, znajomych, sąsiadów !

          Poproś o wsparcie w zespołach, klubach, MK PZKO, firmach, urzędach…

 

Cieszyniacy, ZAOLZIACY, nie dajmy  się zawstydzić !

 

Jak dołączyć:

 • Oddać nieużywany sprzęt studentowi lub pracownikowi naszej placówki. Zarejestrować w gabinecie biologii. Oddający otrzymuje za każdą komórkę (włącznie z akumulatorem lub bez) pieczątkę do legitymacji i korzysta z nagród wg specjalnej tabeli.
 • Oddać uczniowi szkoły podstawowej, która zgłosiła się do tej pozytywnie zakręconej zabawy (konkurs przebiega indywidualnie: liczy się liczba oddanych komórek w stosunku do ilości dzieci w szkole, zwycięska szkoła otrzymuje Odlotowy Dzień Warsztatów)
 • Oddać w sklepach firmy Elmax
 • Oddać na koncertach lub akcjach wypisanych pod naszym logo (za zniżką na bilet wstępu) - informacje  na stronie internetowej naszej szkoły, na plakatach, w Głosie Ludu, FB, ...
 • Myśleć pozytywnie o naszej grupce zapaleńców
 • Śledzić na www.mobilobrani.cz

logo2.jpg (609×177)

« wstecz, aktualizacja 8.2.2011, artykuł wyświetlono 25,512×