„Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają.” Heraklit z Efezu
Klasyfikacja seminarium programowania

Oceny:

Ocena Punkty w teście   Poprawka testu   Stan oddanego projektu
 celujący 81..100 % 86..100 %    projekt spełnia wszystkie należności
 chwalebny 61..80 % 71..85 %    drobne błędy i niedociągnięcia, niepoprawna forma
 dobry 41..60 % 56..70 %    program nie robi wskazanej czynności, niepoprawny wynik
 dostateczny 21..40 % 41..55 %    program nie działa, ale jego części są w miarę poprawne
 niedostateczny 0..20 % 0..40 %    nieoddanie projektu, całkowity brak konceptu

Wagi ocen:

testy 100 %
referaty 50 %
projekty 50 lub 100 %
zadania domowe 25 lub 50 %

Aktywność na lekcji nie jest oceniana osobnymi stopniami, ale może być oceniona dodatkowym punktem w teście z danego tematu, nieaktywność jest oceniana dodatkowym zadaniem domowym (klasyfikowanym).

W razie niedobrego wyniku uczeń może powtórzyć nieudany test - w takich wypadkach będzie test trudniejszy oraz będzie obowiązywać inna skala ocen (patrz "poprawka testu").

W ramach jakiegokolwiek wyniku "pomiędzy" jest uczeń klasyfikowany gorszą oceną z możliwoscią podjęcia się dodatkowego zadania domowego.

« wstecz, aktualizacja 26.11.2012, artykuł wyświetlono 2,984×