„Poznajemy prawdę nie tylko rozumem, ale i sercem.” Blaise Pascal
Historie školy

     
1909    Vznik Polského reálného gymnázia Julia Słowackého v Orlové - Obrokách.
     
1938   Otevření druhé vzdělávací instituce ve Státním reálném gymnáziu v Českém Těšíně, výuka probíhala spolu s českými studenty.
     
1939 - 1945   V době 2. světové války je v polských školách zastaveno vyučování.
     
1945   V tomto roce je obnovena polská vzdělávací činnost ve třídách Českého gymnázia na ulici Frýdecká v Českém Těšíně. Ministerstvo školství Československé republiky povoluje otevření Polského reálného gymnázia v Orlové - Obrokách.
     
1949   Ministerstvo školství ustanovuje samostatné polské reálné gymnázium v Českém Těšíně s oficiálním názvem Reálné gymnázium s polským vyučovacím jazykem. Gymnázium využívá prostory českého gymnázia.
     
1953   Polské třídy gymnázia v Českém Těšíně jsou spojeny se základní školou a byly přeneseny do budovy na Havlíčkově ulici.
     
1962   V tomto roce dochází ke sloučení gymnázia v Orlové - Obrokách s polskou základní školou v Orlové - Lazech, zároveň bylo gymnázium také přesunuto do objektu této základní školy.
     
1964   Dochází ke spojení obou gymnázií a ředitelem se stává Antonín Zahraj. Gymnázium má tehdy 11 tříd v Českém Těšíně a 8 v Orlové - Lazech.
     
1991 - 1994    V tomto období probíhá výstavba samostatné budovy gymnázia v Českém Těšíně.
     
1992   Stěhování gymnázia v Orlové - Lazech do bývalé základní školy v Karviné - Hranicích.
     
2009   Zánik tříd karvinského gymnázia, vyučuje se pouze v gymnáziu v Českém Těšíně
     
1. 9. 2014   Zahájení školního roku gymnázia s novým názvem, ale starým patronem - Polské gymnázium Julia Słowackého v Českém Těšíně

« wstecz, aktualizacja 25.11.2014, artykuł wyświetlono 18,529×