„Myśleć, co prawdziwe, czuć, co piękne, kochać, co dobre – w tym cel rozumnego życia.” Platon
Historie školy

Historie naší školy je úzce spojena s dějinami polské národnostní menšiny na Těšínsku.

V roce 1920 došlo k rozdělení Těšínského Slezska mezi Polsko a Československo.  Značná část Poláků se tak stala obyvateli českých zemí, konkrétně části, kterou jsme si zvykli nazývat Zaolší.

Vyučování v polském jazyce na území dnešního Zaolší je spojeno se založením Polského reálného gymnázia v Orlové v roce 1909. Jednalo se o soukromé gymnázium podporované Maticí školskou.

Ještě v roce 1938 polská menšina získala povolení na otevření druhé střední školy s polským vyučovacím jazykem, a to při českém Státním československém gymnáziu v Českém Těšíně. Škola byla přejmenována na Státní československé reálné gymnasium s polským pobočným oddělením v Českém Těšíně. Do polské pobočky bylo zapsáno 44 studentů. Ředitelem polských tříd se stal Henryk Bolek

Za druhé světové války byly polské školy na území Těšínska zavřeny.

Po válce, 17. září 1945, se polské třídy do Státního reálného gymnázia na ulici Frýdecké v Českém Těšíně vracejí. Polská společnost však usiluje o utvoření samostatného gymnázia. V roce 1949/50 nastala první z řady reforem českého školství – spojení středních škol se základním školstvím. Ve školním roce 1953/54 se polské třídy gymnázia přesunuly do budovy polské základní školy na ulici Havlíčkově v Českém Těšíně. Ředitelem gymnázia se stal Antoni Zahraj.

V roce 1964 došlo ke spojení polského gymnázia v Orlové s polským gymnáziem v Českém Těšíně.

Polské  třídy orlovského gymnázia přestaly existovat v roce 2009 a jejich žáci se stali žáky gymnázia v Českém Těšíně.

Dne 1. září 2014 těšínské gymnázium zahájilo nový školní rok s novým názvem Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego.

Ředitele gymnázia:

Henryk Bolek (1949-1953), Antoni Zahraj (1953-1970), Jan Kowala (1970-1984), Bogdan Kisza (1984-1996), Alojzy Kufa (1996-2001), Krystyna Herman (2001-2011), Andrzej Bizoń (od 2011).

 

Gymnázium v Orlové

Polské reálné gymnázium Juliusze Słowackého v Orlové bylo založeno roku 1909 a stalo se první (a do roku 1938 jedinou) všeobecně vzdělávací střední školou s polským vyučovacím jazykem na území Těšínského Slezska. Vzniklo z iniciativy Matice školské Těšínského knížectví a Spolku lidové školy (Towarzystwo Szkoły Ludowej) se sídlem v  Krakowě. Prvním ředitelem gymnázia byl profesor krakowského gymnázia Dr.Jan Jarosz, jeho nástupcem pak Dr. Kazimierz Piątkowski ze Lvova. Po celé meziválečné období gymnázium řídil Piotr Feliks, význačná osobnost výrazně se angažující v oblasti edukační, společenské a národnostní.

Nejtragičtějším obdobím v historii gymnázia byla jistě druhá světová válka. Část učitelského sboru v obavě před fašistickými represemi odjíždí z Orlové. Ti, kdo zůstali, jsou 10.-12. dubna a během května 1940 roku uvězněni a posléze odvezeni do koncentračních táborů.Většina profesorů se už nikdy nevrátila. Ředitel gymnázia Piotr Feliks se před nacisty skrýval v Krakowě, byl však v prosinci 1940 zatčen a 3.7.1941 v koncentračním táboře Auschwitz zastřelen. Během války zahynulo přibližně 140 absolventů školy.

Krátce po osvobození od nacistické okupace vznikla v Orlové Školská komise, jejímž cílem bylo znovuotevření polské střední školy. Renovace gymnaziální budovy a studentského internátu začala v srpnu 1945. Slavnostní zahájení školního roku se konalo 1. října 1945. Ředitelem gymnázia byl jmenován Alojzy Drozd, který tuto funkci vykonával 20 let. Za jeho kadence se gymnázium přeneslo z Orlové-Obroků do Orlové-Lazů.

V souvislosti s novými reformami školství došlo ke sloučením Národní školy s polským jazykem vyučovacím v Orlové I a polského gymnázia a vznikla tak Jedenáctiletá střední škola s pol.jaz.vyuč. v Orlové I. V roce 1961 vzniká přejmenováním Střední všeobecně vzdělávací škola s pol.jaz.vyuč. v Orlové I, která se k 1.9.1969 mění ve čtyřleté Gymnázium s polským jazykem vyučovacím a stává se filiálkou českotěšínského polského gymnázia.

Vlivem důlních škod byla budova gymnázia v Orlové-Lazích značně poškozena. Sídlo školy tak bylo přestěhováno do Karviné, ale i nadále pokračuje v tradicích orlovského gymnázia.  Od devadesátých let se orlovské, pak karvinské třídy účastní sletů Evropské rodiny škol Juliusze Słowackého, která sídlí v polském Chorzově. Osobou, která se o to zasloužila, byl tehdejší ředitel orlovských tříd pan Jan Szarowski.

Na začátku nového tisíciletí byly karvinské třídy přeneseny do budovy těšínského gymnázia.

Ředitelé gymnázia:

Orlová-Obroky: Jan Jarosz, Kazimierz Piątkowski, Piotr Feliks, Alojzy Drozd

Orlová-Lazy: Alojzy Drozd (1964-1967), Jan Kowala (1967-1970), Franciszek Mech (1970-1975),

Bogdan Kisza (1975-1984), Jan Szarowski (1984-1992)

Karviná: Jan Szarowski (1993-1996), Andrzej Bizoń (1996-2000), Roman Baron (2000-2002), Ewa Hrnčíř (2002-2009).

« wstecz, aktualizacja 25.11.2014, artykuł wyświetlono 16,783×