„Pierwszym warunkiem szczęścia jest rozsądek.” Sokrates
Egzaminy wstępne

 

Wyniki egzaminów wstępnych - 2. runda

Výsledky přijímacího řízení  - 2. kolo


Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 21. 5. 2019 na veřejně přístupném místě v areálu školy. Dále bylo také zveřejněno dne 21. 5. 2019 na webových stránkách školy (www.gympol.cz) a je zveřejněno po dobu 15 dnů.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení nebo převzetí.

V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 a odst. 7 školského zákona musí účastník řízení, jemuž bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v uvedené škole a oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. 

wyniki 2. rundy - otwórz

 


 

Wyniki egzaminów wstępnych - 1. runda

Výsledky přijímacího řízení  - 1. kolo


Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 30.4.2019 na veřejně přístupném místě v areálu školy. Dále bylo také zveřejněno dne 30.4.2019 na webových stránkách školy (www.gympol.cz) a je zveřejněno po dobu 15 dnů.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení nebo převzetí.

V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 a odst. 7 školského zákona musí účastník řízení, jemuž bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v uvedené škole a oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. 

wyniki 1. rundy - otwórz

 

Upozornění

dne 10. 5. 2019 byl vyvěšen opravený seznam uchazečů 1. kola PŘ. Za chybu se omlouváme.

 

Pliki do pobrania:

wyniki_popr.pdf
533,047 bajtów, pobrano 194×
2runda_wyniki.pdf
47,196 bajtów, pobrano 135×
« wstecz, aktualizacja 19.1.2012, artykuł wyświetlono 90,100×