„Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają.” Heraklit z Efezu
Egzaminy wstępne

Kwiecień 2018

Wyniki procesu rekrutacji będą udostępnione w dniu 02 maja 2018 po godzinie 11:00 w miejscu publicznie dostępnym
w szkole i w witrynie internetowej szkoły na stronicach www.gympol.cz, gdzie będą wystawione przez 15 dni.

Opiekunowie prawni, w myśl Ustawy 500/2004 Dz.U. i jej aktualnego brzmienia, mają prawo osobistego wglądu do spisu ucznia i wypowiedzenia się do danych Decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata przed jej opublikowaniem osobiście
w sekretariacie Gimnazjum w dniu
02.05.2018 od godziny od 9:00 do 11:00. Po tym terminie dyrektor szkoły udostępni wyniki procesu rekrutacji.

Przeciwko decyzji o nieprzyjęciu kandydata można podać odwołanie do 3 dni od daty ogłszenia  lub osobistego odebrania decyzji.

Zgodnie z Ustawą Nr 561/2004 Sb. o kształceniu przedszkolnym, podstawowym, średnim, wyższym fachowym i innym (školský zákon) , w obowiązującym brzmieniu, wg § 60g odst. 6 a odst. 7 musi opiekun prawny kandydata, który został poinformowany o decyzji o przyjęciu do procesu kształcenia w szkole średniej,  potwierdzić swój zamiar o podjęciu studiów w danej szkole średniej. Opiekun prawny ucznia przyjętego oddaje do 10 dni roboczych od ogłoszenia wyników Oświadczenie o zainteresowaniu danym kierunkiem studiów (Zápisový lístek)  w szkole, do której został przyjęty. Jeżeli Oświadczenie nie zostanie oddane w ustalonym terminie, oznacza to rezygnację ze studiów w danej szkole średniej, kandydat wtedy nie zostanie przyjęty, a w jego miejsce zostanie zakwalifikowany inny kandydat. Oświadczenie (zápisový lístek) - można oddać na pocztę. Akt ten jest również brany pod uwagę, jeżeli dotrzymany został termin czasowy. Oświadczenie (Zápisový lístek)  może opiekunprawny zastosować tylko raz.

Z powodu wykonania centralnych egzaminów wstępnych w 1. rundzie, ale w terminie zastępczym, przez jednego z kandydatów, który przypada na dzień 10.05.2018, musi dyrektor szkoły pozostawić na liście przyjętych jedno wolne miejsce, do momentu ogłoszenia wyników przez Centrum pro zjišťování výsledků (Cermat). Wyniki będą znane w dniu 18.05.2018. Na tej podstawie zostanie spis uzupełniony o wynik danego kandydata.            

Prosimy przyjętych kandydatów, ich opiekunów prawnych, o jak najszybsze przekazanie lub wysłanie Oświadczeń (zápisových lístků) do szkoły lub informacji, iż kandydat rezygnuje z podjęcia studiów w naszym gimnazjum

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci mogą decyzję o nieprzyjęciu odebrać osobiście w sekretariacie Gimnazjum
i zaraz na miejscu podać odwołanie od tej decyzji

Uwaga: w myśl Ustawy o szkolnictwei (školský zákon) dyrektor szkoły nie wysyła decyzji o przyjęciu kandydata do szkoły. Udostępnieniem listy przyjętych w miejscu publicznym i na stronicach internetowych zostaje spełniony wymóg Ustawy. 

 

 

Styczeń 2018

Decyzja dyrektora szkoły o ogłoszeniu realizacji i organizacji egzaminu wstępnego oraz kryteria

Decyzja - otwórz
Kryteria - otwórz

Szczegółowe informacje o egzaminach: www.cermat.cz

Ministerstwo Szkolnictwa.cermat.cz podaje czasowy harmonogram egzaminów wstępnych - otwórz

Zaproszenie na kursy przygotowawcze - otwórz

Egzaminy wstępne do gimnazjum

Uczniowie szkół podstawowych, którzy wybiorą dalsze kształcenie w szkołach średnich zakończonych egzaminem maturalnym, obowiązkowo podchodzą do centralnie zadawanych jednolitych testów z matematyki i języka czeskiego. W naszej szkole kandydat będzie zdawał również z języka polskiego (test). Każdy kandydat może podać 2 zgłoszenia do dwu szkół i może podchodzić 2 razy do egzaminu. Pod uwagę będzie brany lepszy wynik, który spółka Cermat po sprawdzeniu wyników przekaże odpowiednim szkołom, podanym w zgłoszeniu kandydata.

Terminy egzaminów wstępnych są dane: czteroletnie gimnazjum 12 i 16 kwietnia 2018 otwórz

Na rok szkolny 2018/2019 oferujemy: profil 79-41-K/41 Gymnázium – czteroletni cykl studiów dziennych, dla uczniów klas dziewiątych szkół podstawowych

Przewidywana ilość przyjętych uczniów z szeregów uczniów klas dziewiątych szkół podstawowych do profilu     79-41-K/41 Gymnázium wynosi 90 uczniów (tj. 3 klasy).

Formularz zgłoszenia – otwórz

Testy ilustracyjne – www.cermat.cz - Jednotná přijímací zkouška 2017

Kursy przygotowawcze dla dziewiątoklasistów rozpoczną się w marcu 2018.

 

 

 

« wstecz, aktualizacja 19.1.2012, artykuł wyświetlono 85,104×