„Lepiej być nieszczęśliwym Sokratesem niż zadowolonym głupcem.” John Stuart Mill
Egzaminy wstępne

Wyniki 2 rundy procesu rekrutacji na rok szkolny 2017/18 - Výsledky 2.kola PŘ

Decyzja - Rozhodnutí

Otwórz - otevři

 

Ogłoszenie 2 rundy egzaminów wstępnych - Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení

Na rok szkolny 2017/18                                     Na školní rok 2017/18

Decyzja oraz kryteria - Rozhodnutí a kritéria- otwórz-otevři

 

Wyniki procesu rekrutacji na rok szkolny 2017/18

Wyniki procesu rekrutacji zostały udostępnione dnia 02.5.2017 w szkole w miejscu dostępnym dla kandydatów i rodziców, w witrynie internetowej szkoły na stronicach www.gympol.cz, gdzie będą wystawione 15 dni.

Przeciwko decyzji o nieprzyjęciu kandydata można podać odwołanie do 3 dni od daty ogłszenia  lub osobistego odebrania decyzji.

Zgodnie z Ustawą Nr 561/2004 Sb. o kształceniu przedszkolnym, podstawowym, średnim, wyższym fachowym i innym (školský zákon) , w obowiązującym brzmieniu, wg § 60g odst. 6 a odst. 7 musi opiekun prawny kandydata, który został poinformowany o decyzji o przyjęciu do procesu kształcenia w szkole średniej,  potwierdzić swój zamiar o podjęciu studiów w danej szkole średniej.

Opiekun prawny ucznia przyjętego oddaje do 10 dni roboczych od ogłoszenia wyników Oświadczenie o zainteresowaniu danym kierunkiem studiów (Zápisový lístek)  w szkole, do której został przyjęty. Jeżeli Oświadczenie nie zostanie oddane w ustalonym terminie, oznacza to rezygnację ze studiów w danej szkole średniej, kandydat wtedy nie zostanie przyjęty, a w jego miejsce zostanie zakwalifikowany inny kandydat. Oświadczenie (zápisový lístek) - można oddać na pocztę. Akt ten jest również brany pod uwagę, jeżeli dotrzymany został termin czasowy. Oświadczenie (Zápisový lístek)  może opiekunprawny zastosować tylko raz.

Wyniki - otwórz

Prosimy przyjętych kandydatów, ich opiekunów prawnych, o jak najszybsze przekazanie lub wysłanie Oświadczeń (zápisových lístků) lub informacji, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów w naszym gimnazjum

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci mogą decyzję o nieprzyjęciu odebrać osobiście w sekretariacie Gimnazjum i zaraz na miejscu podać odwołanie od tej decyzji

Link do stronic Cermatu, gdzie można pobrać zadania egazminu:https://vpz.cermat.cz/testy/

Na tych stronicach zada kandydat swoje nazwisko i pesel (rodné číslo) i po autoryzacji zostaną udostępnione zadania, które wykonał podczas egzaminu. 

Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego

Wyniki procesu rekrutacji zostaną opublikowane w postaci listy najpóźniej w dniu 03 maja 2017 roku o godzinie 14:00 na Tablicy urzędowej Gimnazjum i w witrynie internetowej www.gympol.cz w zakładce Egzaminy wstępne. Kolejność uczniów na lisćie przyjętych (przewidywana liczba przyjętych  uczniów wynosi 90) i nieprzyjętych zostanie ustalona na podstawie uzyskania sumy punktów wg kryteriów przyjmowania uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018. Wg aktualnych przepisów dyrektor szkoły wysyła pisemnie pocztą opiekunom prawnym kandydatów wyłącznie decyzje o nieprzyjęciu. Odwołanie przeciwko decyzji należy podać do 3 dni od daty oznajmienia decyzji do dyrekcji szkoły.Opiekunowie prawni, w myśl Ustawy 500/2004 Dz.U. i jej aktualnego brzmienia, mają prawo osobistego wglądu do spisu ucznia i wypowiedzenia się do danych Decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata przed jej opublikowaniem i to osobiście w sekretariacie Gimnazjum w dniu 02 maja 2017 od godziny od 8:00 do 10:00. 

Styczeń 2017

Decyzja o ogłoszeniu 1 rundy egzaminów wstępnych na rok szkolny 2017/2018  otwórz

Kryteria egzaminu wstępnego na rok szkolny 2017/2018 – otwórz

 

Uwaga  nowa Ustawa o Szkolnictwie  zmiana!

W myśl nowej Ustawy o Szkolnictwie w RCz, wszyscy uczniowie szkół podstawowych, którzy wybiorą dalsze kształcenie w szkołach średnich zakończonych egzaminem maturalnym, obowiązkowo podchodzą do centralnie zadawanych jednolitych testów z matematyki i języka czeskiego. W naszej szkole kandydat będzie zdawał również z języka polskiego (test). Każdy kandydat może podać 2 zgłoszenia do dwu szkół i podchodzi 2 razy do egzaminu. Pod uwagę będzie brany lepszy wynik, który spółka Cermat po sprawdzeniu wyników przekaże odpowiednim szkołom, podanym w zgłoszeniu kandydata.

Terminy egzaminów wstępnych są dane: czteroletnie gimnazjum 12 i 19 kwietnia 2017 otwórz

Na rok szkolny 2017/2018 oferujemy: profil 79-41-K/41 Gymnázium – czteroletni cykl studiów dziennych, dla uczniów klas dziewiątych szkół podstawowych

Przewidywana ilość przyjętych uczniów z szeregów uczniów klas dziewiątych szkół podstawowych do profilu     79-41-K/41 Gymnázium wynosi 90 uczniów (tj. 3 klasy).

Formularz zgłoszenia – otwórz

Testy ilustracyjne – www.cermat.cz - Jednotná přijímací zkouška 2017

Kursy przygotowawcze dla dziewiątoklasistów rozpoczną się od lutego 2017.

Zaproszenie – otwórz

 

 

Pliki do pobrania:

PŘ pro rok 23017_18.pdf
152,148 bajtów, pobrano 684×
« wstecz, aktualizacja 19.1.2012, artykuł wyświetlono 81,175×
Ladění: (1) SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Vypis_Clanek WHERE clan_nazev_seo LIKE 'egzaminy-wstepne' AND (clan_datum<=NOW() OR clan_datum IS NULL)
Ladění: (4) SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Vypis_Clanek WHERE clan_kategorie='Projekty' AND clan_datum<=NOW() AND (clan_datum_expirace IS NULL OR clan_datum_expirace>=NOW()) ORDER BY clan_nazev ASC LIMIT 25 OFFSET 0
Ladění: (1) SELECT FOUND_ROWS()
Ladění: (39) SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Vypis_ClanekPriloha WHERE clan_id='38' ORDER BY pril_poradi
Ladění: (1) UPDATE Clanek SET clan_citac=clan_citac+1 WHERE clan_id='38'