„Droga do gwiazd nie jest łatwa z ziemi.” Seneka młodszy
Decyzja Dyrektora szkoły - egzaminy maturalne 2016_17

Decyzja dyrektora szkoły - egzaminy maturalne 2016-17

Dyrektor szkoły podaje do wiadomości przedmioty wybieralne do egzaminu maturalnego 2016-17 w części profilowej i spis literatury z języka czeskiego (kanon) - otwórz  kanon

Rozhodnutí ředitele školy - maturitní zkoušky 2016-17

Ředitel školy vypisuje předměty pro maturitní zkoušku 2016-17 profilová část a soupis literárních děl z jazyka českého (kanón) - otevři kanón

 

 

« wstecz, aktualizacja 29.9.2016, artykuł wyświetlono 1,385×