„Żyłem i z rzeczy ludzkich nic nie jest mi obce.” Leopold Staff