„Jam jest posąg człowieka na posągu świata.” Juliusz Słowacki